Történetünk

Minden egy floridai tengerparton kezdődött...

Ismerje meg, hogyan jött létre a termékazonosítás és a GS1 globális szabványszervezet!

A vonalkód története

A vonalkódot Norman Joseph Woodland és Bernard Silver találta fel, és 1951-ben szabadalmaztatták az Egyesült Államokban.
1948-ban Bernard Silver, és Norman J. Woodland végzős diáktársak voltak a Drexel Egyetemen. Silver tanúja volt annak, amikor egy szupermarket vezetője megkérdezte a dékánt, hogy az intézet meg tudná-e határozni, hogyan lehet automatikusan rögzíteni a termékinformációkat a pénztárnál. A dékán visszautasította a felkérést, de Silvert annyira érdekelte, hogy megemlítette Woodlandnek a problémát és dolgozni kezdtek a megoldáson.

A vonalkód koncepciója a floridai tengerparton született, ahol Woodland felidézve a Morse-kód jeleit, pontokat és szaggatott vonalakat rajzolt a homokba. Miután ujjaival lefelé húzta őket, a pontokból vékony vonalakat, a kötőjelekből pedig vastag vonalakat állított elő, ezzel feltalálta a kétdimenziós, lineáris Morse-kód koncepcióját. 

És ez az első vonalkód-alkalmazás mindent megváltoztatott! 1974-ben az ohiói Marsh szupermarketben egy csomag Wrigley's rágógumi volt az a termék, amelynek először olvasták le egy kasszánál a vonalkódját. Ettől kezdve napjainkig a vonalkód még mindig kulcsszerepet játszik a kiskereskedelem, az élelmiszer-szolgáltatás, az egészségügy, az online piacterek és sok más ágazat hatékony működésében.

Mi történne a világunkkal a GS1 vonalkódok nélkül?

Hogyan alakult a GS1 vonalkódok története a floridai tengerparttól a globális kereskedelemig? Nézze meg videónkat, melyben Gyetván Csaba járt utána, hogy a gyártásban, kereskedelemben vagy éppen a kasszáknál milyen módon támogatják a mindennapjainkat ezek a fekete-fehér jelképek!

50 éve formáljuk a jövőt

1973. április 3-án iparági vezetők nemzetközi megállapodást kötöttek és letették voksukat a vonalkódok egységes alkalmazása mellett. Ez az egyezmény megváltoztatta a globális kereskedelem irányát, és létrejött annak a szervezetnek az elődje, melyet ma GS1-nek hívunk.

Globális szervezetek

A kereskedelem volumenének és globális jellegének növekedésével egyértelművé vált a termékazonosítás szükségessége, ezért 1977-ben Belgiumban megalapították az Európai Termékszámozási Társaságot (European Article Numbering Association - EAN). Felhasználták az Amerikai Egyesült Államokban ekkor már több éve működő UCC (Uniform Code Council) által kidolgozott UPC (Uniform Product Code) kódrendszer alkalmazásának tapasztalatait, így az UPC-vel kompatibilis rendszer jött létre.

1996-ban az EAN International és az UCC nyilvánosságra hozta egyesülésének terveit, majd 2003-ban hivatalosan is megtörtént a brüsszeli székhelyű EAN International, az amerikai UCC (Uniform Code Council) és a kanadai ECCC (Electronic Commerce Council of Canada) összeolvadása. Ezáltal létrejött az elosztási láncok minden pontját támogató, világszintű és homogén azonosítási és nyomon követési rendszer, melyet a megalakult globális GS1 szervezet centralizáltan irányított.


Magyarország csatlakozása

A magyar szakmai közvélemény 1981-ben találkozott először az EAN rendszerrel és vonalkóddal az Anyagmozgatás és Csomagolás című kiadványban. Ekkor kezdődött el a magyar belépés előkészítése, végül hazánk 1984-ben csatlakozott a rendszerhez. A Nemzeti Számozó Szervezet működése a Magyar Gazdasági Kamaránál kezdődött, majd az EAN rendszer 1989-től a Csomagolási és Anyagmozgatási Szövetség keretei között működött tovább. Az automatikus azonosítás, a vonalkódos alkalmazások hazai bevezetésében a csomagolástechnika szakemberei játszottak úttörőő szerepet.

A piacgazdaság bővülésével megnőtt az ismeretek iránti igény, és felgyorsult az EAN alkalmazók számának növekedése is, ezért a CSAOSZ alapításával 1999-ben elindult az EAN Magyarország Közhasznú Társaság mint önálló szervezet, a szakmára specializálódott, nagytudású, elkötelezett vezetői és munkatársi körrel.

A nemzetközi szervezet 2005-ös névváltoztatásának megfelelően az EAN Magyarország 2006. január 1-től GS1 Magyarországként működik tovább.

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. az európai uniós jogszabályok előírásainak megfelelően 2008-ban nonprofit szervezetté alakult, és Zártkörű Részvénytársaságként működött tovább. 2008. június 1-étől társaságunk hivatalos neve:

GS1 Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság - GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.

Megtartottuk közhasznú, nonprofit státuszunkat, vagyis bevételeinket továbbra is a globális és a helyi GS1 megoldások fejlesztésére, partnereink érdekében használjuk fel.