Csatlakozzon a GS1 Magyarországhoz

Legyen egyike annak a több mint 2,5 millió vállalkozásnak, amelyek már a GS1 szabványokat alkalmazzák világszerte!

Legyen a Partnerünk!

Magyarországon a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. kizárólagosan jogosult a GS1 rendszer működtetésére, a GS1 licenc- és szellemi tulajdonjogok gyakorlására.

Kérjük, hogy a szerződéskötés előtt feltétlenül tanulmányozza át Általános Üzleti FeltételeinketA GS1 Szolgáltatásokról bővebben az ÁÜF 1. számú mellékletét képező Szolgáltatásjegyzékből tájékozódhat.

A GS1 szolgáltatások licencdíj megfizetése mellett igényelhetők. Az aktuális díjakat az ÁÜF 2. sz. mellékletében található Díjjegyzék tartalmazza.

Online szerződéskötés

Az online szerződéskötés azon jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezetek részére érhető el, amelyek Társaságunkkal és annak jogelődjeivel még nem álltak szerződéses jogviszonyban és magyar adószámmal rendelkeznek. A szükséges adatszolgáltatás előtt készítse elő vállalkozása hivatalos dokumentumát (pl. cégkivonatát), illetve vegye igénybe a mezők melletti súgók segítségét.

Az adatszolgáltatás előtt kérjük, hogy olvassa el az Online szerződéskötésről szóló hirdetményünket.

Az online szerződéskötés lépései

 1. A teljes adószám és a licenckód kiadásának napját megelőző második lezárt adóévben elért teljes árbevétel (értékesítés nettó árbevétele) szerinti kategória megadása.
 2. Kérjük, hogy az adószám helyes rögzítésére szíveskedjen fokozott figyelmet fordítani, az adószám téves rögzítése esetén ugyanis a Licenc Szerződés hibás adatokat (cégnév és székhelycím) fog tartalmazni. Nem létező adószám rögzítése esetén a szerződéskötés nem valósul meg.
 3. A GS1 szolgáltatások között a választott szolgáltatás / szolgáltatások kijelölése.
 4. Az adatok rögzítését követően, azok elküldése az „Adatok postázása” gombra kattintva elektronikus úton Ügyfélszolgálatunk részére.
 5. A beérkezett adatok automatikus ellenőrzése az adószám alapján. Eltérés esetén a Licenc Szerződés a közhiteles nyilvántartásból származó adatok figyelembevételével készül el és kiküldésre kerül a hivatalosan bejelentett kapcsolattartói elektronikus levelezési címre.
FONTOS, hogy a Licenc Szerződésben szereplő adatokat Ön fokozottan ellenőrizze és hibás adat észlelése esetén (amennyiben a hiba a cégnevet vagy a székhelycímet érinti) a hibát ügyfélszolgálati elérhetőségünkön (info@gs1hu.org) kollégáink részére jelezze. Egyéb (tehát nem a cégnevet vagy székhelycímet érintő) hiba esetén (pl. választott szolgáltatásban tapasztalható hiba) Önnek lehetősége van a regisztrációs felületen elvégezni a módosításokat. 
FONTOS, hogy a Licenc Szerződés elektronikus úton történő elfogadásával Ön erősítse meg a szerződéskötési szándékát. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szerződéskötési szándékát 72 órán belül nem erősíti meg, akkor a folyamatot megszakítjuk és az e-mailben kiküldött Licenc Szerződést töröljük.

6. A kinyomtatott, kitöltött és cégszerűen aláírt Licenc Szerződés megküldése a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. részére az alábbi emailcímre:

 info@gs1hu.org

7. Az igényelt szolgáltatások regisztrációs és licenc díjairól kiállított számla kiküldése elektronikus számlaként, vagy postai úton.

8. A számlánk pénzügyi teljesítését követően a hivatalosan bejelentett kapcsolattartói elektronikus levélcímükre Igazolás megküldése az igényelt GS1 szolgáltatásokról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó licenckódokról és azok lejáratáról.

9. Jelszógeneráláshoz elektronikus levél kiküldése a MyGS1 (védett) felület (jogviszonnyal összefüggő, dokumentumok, Tudástár elérése), illetve a VonalkódMenedzser szoftver eléréséhez.

A regisztráció megkezdése előtt kérjük, hogy olvassa el az Online regisztrációról szóló hirdetményünket.

Az offline szerződéskötés lépései

Amennyiben korábban cége már rendelkezett GS1 jogviszonnyal, válassza az offline regisztrációt, és töltse ki a Licenc szerződést.

 1. A kinyomtatott, kitöltött és cégszerűen aláírt Licenc Szerződés megküldése a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. részére az alábbi emailcímre : 
  info@gs1hu.org
 2. A Licenc Szerződésben rögzített adatok ellenőrzése és a Vállalkozás nyilvántartásba vétele
 3. Számla kiállítása az igényelt szolgáltatások regisztrációs és licenc díjairól, annak kiküldése​ elektronikus számlaként, vagy postai úton.
 4. A számlánk pénzügyi teljesítését követően a hivatalosan bejelentett kapcsolattartói elektronikus​ levélcímükre Igazolás kiküldése az igényelt GS1 szolgáltatásokról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó​ licenckódokról és azok lejáratáról.
 5. Jelszógeneráláshoz elektronikus levél kiküldése a MyGS1 (védett) felület (jogviszonnyal összefüggő, dokumentumok, Tudástár elérése), illetve a VonalkódMenedzser szoftver eléréséhez.

Tovább az offline regisztrációs űrlaphoz