Verified by GS1

A bizalom és hatékonyság a hiteles azonosítással kezdődik: ezt nyújtja a Verified by GS1


Felhasználási feltételek

Kérjük, hogy a GS1 AISBL („GS1”) tulajdonjogával érintett, illetve általa üzemeltetett Verified by GS1 („Szolgáltatás”) szolgáltatáshoz történő hozzáférés, illetve annak használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási Feltételeket („Feltételek”). A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel, illetve annak igénybevételével Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek Önre nézve kötelező erővel bírnak, és azoknak köteles megfelelni. Ha a jelen Feltételeket nem kívánja elfogadni, úgy nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. A GS1 kizárólag a jelen Feltételeket elfogadó személyek számára biztosítja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve annak igénybevételének lehetőségét.

Verified by GS1
A Szolgáltatás célja annak lehetővé tétele, hogy Ön, mint felhasználó GTIN-ekre és további GS1 azonosítókulcsokra vonatkozóan, valamint akár cégnévre vonatkozóan is lekérdezést futtasson annak érdekében, hogy a GS1 Registry Platformban tárolt, bizonyos termékhez kapcsolódó információkhoz, így attribútumokhoz („Lekérdezési Eredmény”) hozzáférjen. Huszonnégy (24) órás időtartamon belül legfeljebb 30 darab egyedi lekérdezés futtatható. Ezt a korlátozott hozzáférést és felhasználást a GS1 ellenszolgáltatás nélkül nyújtja.
Valamennyi, a termékekre vonatkozó információt a márkatulajdonosok, illetve egyéb harmadik személyek biztosítják, nem pedig a GS1. A GS1 nem felelős az adatok megfelelőségéért és teljes körűségéért, továbbá a termékek és a kapcsolódó adatok nincsenek a GS1 jóváhagyásához kötve.
A GS1 minőségbiztosítási törekvéseit elősegítendő, a Szolgáltatás útján lehetősége lehet arra, hogy a Lekérdezési Eredmények minőségét érintően visszajelzést adjon számunkra. E visszajelzéseket a GS1 néhány előre meghatározott kérdés, valamint a legördülő menüben szereplő válaszopciók révén nyújtja.
A GS1 minőségbiztosítási törekvéseit elősegítendő, a Szolgáltatás útján lehetősége lehet arra, hogy a Lekérdezési Eredmények minőségét érintően visszajelzést adjon számunkra. E visszajelzéseket a GS1 néhány előre meghatározott kérdés, valamint a legördülő menüben szereplő válaszopciók révén nyújtja.
A Lekérdezési Eredményeket kizárólag belső felhasználás keretében használhatja fel, azokat nem jogosult értékesíteni, bérbe adni, azokra nézve felhasználási engedélyt adni, azokat közzétenni, nyilvánosságra hozni vagy más módon terjeszteni. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy (i) a Szolgáltatást a jelen Feltételekben megengedettől eltérő más célra nem használja fel; (ii) a Szolgáltatást nem használja jogsértő, jogellenes, nem helyénvaló vagy más módon jogosulatlan tartalom tárolására és továbbítására, valamint mások személyiségi jogait sértő módon; (iii) a Szolgáltatás integritását vagy nyújtását, továbbá az annak részét képező harmadik felek adatait károsító módon; (iv) a Szolgáltatásba nem juttat vírusokat.
A Szolgáltatás nem használható olyan egészségügyi termékekkel kapcsolatos üzleti folyamatokban, beleértve a tervezést, a mérnöki munkát, a fejlesztést és a gyártást, amelyekre a rendszerbiztonságra vonatkozó szabályozási követelmények vonatkoznak (pl. validált vagy tanúsított rendszerek), és ilyen célokra nem is alkalmas.
A GS1 jogosult megtiltani Önnek a Szolgáltatás igénybevételét és intézkedéseket hozhat a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megakadályozására, ha úgy ítéli meg, hogy Ön visszaélt a Szolgáltatás használatával, megsértette a Feltételeket, vagy a GS1 vagy más harmadik személyeket érintő károkozó vagy károkozásra alkalmas magatartást tanúsított.

Védjegyek
A GS1 a GS1 AISBL védjegye.
Minden más, a Szolgáltatással összefüggésben azonosítható, illetve a Lekérdezési Eredményekben szereplő termék- vagy cégnév az azok mindenkori tulajdonosainak tulajdonában álló kereskedelmi nevek, védjegyek, illetve bejegyzett védjegyek.

Szellemi Tulajdon
A Szolgáltatás a GS1 AISBL, annak harmadik fél márkatulajdonosai és más harmadik felek tulajdonában álló információkat tartalmaz. Minden jog fenntartva. A Szolgáltatással kapcsolatos minden jog, beleértve a tulajdonjogot, a szerzői jogokat, a védjegyjogokat, a szabadalmi jogokat és bármely más szellemi tulajdonjogot, a GS1 AISBL, annak harmadik fél márkatulajdonosai, illetve az érintett más harmadik felek kifejezett és kizárólagos tulajdonában marad.

Más weboldalakra mutató linkek
A Szolgáltatás olyan más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, amelyeket nem a GS1 ellenőriz vagy tart fenn. Felhívjuk figyelmét, hogy a GS1 nem felelős az ilyen oldalak tartalmáért. Az ilyen linkek beillesztése semmilyen módon nem jelenti azt, hogy a GS1 jóváhagyja ezeket az oldalakat.

Felelősség alóli mentesítés
Ön vállalja, hogy valamennyi, akár a GS1-et, akár annak kapcsolt vállalkozásait, alkalmazottait, beszállítóit, valamint az adatszolgáltatókat érő olyan kárt megtérít, amely bármely harmadik személy által támasztott olyan követelés, igény, (az ésszerű ügyvédi költséget is magában foglaló) költségigény formájában jelentkezik, amely a Szolgáltatás Ön által történő felhasználásából ered vagy ahhoz kapcsolódik, beleértve a Szolgáltatás megsértését vagy az azzal való visszaélést, a jelen Feltételek megszegését, illetve harmadik felek jogainak vagy valamely jogszabály vagy más szabályozó megsértését; köteles továbbá az ilyeneket elhárítani és azok alól a fent nevezetteket mentesíteni.

Szavatosságvállalás hiánya
A Szolgáltatást „adott állapotában” nyújtjuk, „ahogy rendelkezésre áll”. A GS1 semmilyen, sem írásbeli, sem szóbeli, sem jogszabályban meghatározott, sem kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kereskedelmi minőségre, a jogsérelmektől való mentességre vagy a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot nem vállal. A GS1 nem szavatol azért, hogy a Szolgáltatás zavartalan, hibamentes, vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentes lesz.

Felelősségkorlátozás
A GS1 Önnel szembeni, a Szolgáltatással összefüggésben fennálló felelősségének, illetve kárfelelősségének (álljon az fenn akár szerződés, akár szerződésen kívüli károkozás jogalapján vagy más egyéb jogalapon) aggregált mértéke – a jogszabályok által megengedett körben – nem haladhatja meg az ötven eurót (50 EUR-t). A GS1 kifejezetten kizárja a felelősségét valamennyi közvetett, különleges vagy következményes kárért, elmaradt üzleti lehetőségéért vagy haszonért, árbevételért, tervezett megtakarításért, szerződéskötésért, adatok elvesztéséért, felhasználási jog elvesztéséért, az üzleti tevékenységben tapasztalható fennakadásokért vagy más hasonló vagyoni veszteségekért, függetlenül attól, hogy azok lehetőségeiről a GS1-et előzetesen tájékoztatták-e. A GS1-gyel szemben követelést érvényesíteni kizárólag akkor jogosult, ha a követelésről az annak alapjául szolgáló eseményt követő hat hónapon belül értesítette a GS1-et. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben Ön beleegyezik, hogy mentesíti a GS1-et a határidőn túl bejelentett követelésekkel kapcsolatos felelősség alól.

Sütik
A GS1 sütiket használ a Szolgáltatás üzemeltetéséhez. Kérjük, olvassa el a GS1 Sütikre vonatkozó szabályzatát a GS1.org oldalon.

Karbantartás
A GS1 jogosult a saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül karbantartást végezni a Szolgáltatáson. Az ilyen karbantartás szükségessé teheti a weboldal és a Szolgáltatás ideiglenes elérhetetlenné tételét.

A Szolgáltatás megszüntetése
A GS1 fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy megszüntesse a Szolgáltatás egészének vagy egy részének nyújtását.

Módosítások
A GS1 bármikor jogosult módosítani a Feltételeket. Ha Ön a Szolgáltatást a Feltételeket módosítását követően is igénybe veszi, azzal elfogadja a módosított Feltételeket. Ha Ön nem fogadja el a Feltételeket, úgy ennek orvoslására egyedül a Szolgáltatás Ön által történő igénybevételének megszüntetése szolgál.

Irányadó jog
A jelen Feltételekre a belga jog az irányadó. A Feltételekkel kapcsolatban felmerülő jogviták esetén a belga Brüsszel bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Mi a Verified by GS1?

Olyan világban élünk, ahol az adat elengedhetetlen az üzleti tevékenységhez. E-kereskedelmi weboldalak a termékek millióit kínálják a vásárlóknak és naponta több milliárd alkalommal szkennelik be a termékek vonalkódjait a fizikai boltokban. 


Annak ellenére, hogy mekkora adatmennyiség érhető el napjainkban, még mindig nincsen egy olyan egyszerű módja az eladásra kínált termékek hitelesítésének a márkatulajdonosok által biztosított termékinformációk alapján, ami segítené a kereskedők és az értékesítési piacok tevékenységét.
A Verified by GS1 erre nyújt megoldást.


A Verified by GS1 egy globális megoldás, ami lehetővé teszi a vállalkozásoknak,hogy ellenőrizzék a termékek eredetiségét a megbízható termékinformációk egyetlen, semleges forrásának segítségével.

A Verified by GS1 lehetővé teszi a márkatulajdonosok számára, hogy megosszák az alapvető adatokat a termékeikről és ezáltal a kereskedők és az értékesítési piacok (online és offline) ellenőrizni tudják azoknak a termékeknek a hitelességét, amelyeket értékesítenek.

Mi a célja a Verified by GS1 megoldásnak?


A Verified by GS1 célja annak biztosítása, hogy a világon minden termék rendelkezzen egy globálisan egyedi azonosítóval, amit online is lehet ellenőrizni.

Mindezt úgy teszi lehetővé, hogy minden egyes termékhez biztosít egyfajta „személyazonosító kártyát”, ahol egy meghatározott számú törzsadat elérhető a termékről (pl. a termék vonalkódja alatti számsor, a termékleírás és a termékkép).

Íme néhány jellemző kihívás, amikre a Verified by GS1 megoldást kínál:

 • Különböző termékverziók, melyeknek ugyan az a GTIN száma: néhány márkatulajdonos ugyan azt a GTIN-t használja egy adott termék összes variációjánál, ezzel szinte teljesen lehetetlenné téve a nyomon követést. Például, ha a termék többféle színváltozatban létezik, de mindegyiknek ugyan az a GTIN száma, az felesleges és zavaró átfedéseket okoz.
 • Újrahasznált GTIN-ek: néhány márkatulajdonos újrahasználja a GTIN-t a termék minden egyes fejlesztésekor. Például, a régi és az új terméken is ugyan azt a GTIN-tünteti fel akkor is, ha az új verzió funkciói jelentősen vagy teljesen megváltoztak.
 • Belső GTIN átfedés: néhány nagy márkatulajdonos belső problémával szembesül, amikor két csapata ugyan azt a GTIN-t rendeli hozzá két különböző termékhez. Pl. kiszállítanak két teljesen eltérő szállítmány terméket ugyan azzal a GTIN számmal.
 • GTIN használat anélkül, hogy az hivatalosan a márka tulajdonában lenne: néhány márkatulajdonos véletlenszerűen felhasználja más vállalatok GTIN számát. Például, egy belső ERP rendszerben előfordulhat, hogy a rendszer kifut a kiadható GTIN szám keretből és automatikusan úgy képzi a következő GTIN-t, hogy az előző számhoz hozzáad egyet.
 • Ugyan ahhoz a termékhez több GTIN is tartozik: ez úgy is előfordulhat, hogy a márkatulajdonos kétszer ad ki számot egy termékhez, mert nem tudja, hogy korábban már volt egy másik GTIN szám hozzárendelve, vagy azért rendelnek egy termékhez több számot, hogy a keresésekre nagyobb számban és jobb helyen jelenjenek meg a termékeik.
 

Kinek szól a Verified by GS1 megoldás?


A Verified by GS1 megoldás minden olyan vállalkozásnak, és szervezetnek szól, akik szeretnének választ adni erre a kérdésre: „A termék, amit értékesítek valóban az, aminek gondolom?”

Az első számú célközönsége a megoldásnak a márkatulajdonosok, a kereskedők és az értékesítési piacok. De ezen túl bármely szervezet, amelyik érintett termékek vételében és eladásában (importőrök, szolgáltatók, kormányhivatalok, applikáció fejlesztők és iparági konzorciumok) értékesnek és előnyösnek találhatja a Verified by GS1 megoldást, ami rendelkezésére áll az összes GS1 felhasználónak (tagnak).

Mik a Verified by GS1 előnyei?


A márkatulajdonosok és a kereskedők elmondhatják majd: „Ez a termék pontosan az, aminek tűnik” – ezáltal növelhetik az üzleti vállalkozásuk hatékonyságát és jobban megbízhatnak üzleti partnereikben.

A Verified by GS1 lehetővé teszi a kereskedők és e-kereskedők számára, hogy a terméklistáikat ellenőrizzék, ezáltal biztosak lehetnek abban, hogy a rendszerükben lévő termékek megfelelően vannak azonosítva egy hiteles GTIN számmal – ami a lehető legfontosabb első lépés az adatminőségi előírásokban.

A GTIN ellenőrzés pozitív hatással lehet a termékattribútumok pontosságára, teljességére és elérhetőségére mind a vállalkozások mind pedig a vevők számára. Emellett az interoperabilitást is lehetővé teszi a szektorok számára, csökkentik a költségeket és pontos,következetes azonosítást biztosítanak a különböző statisztikákhoz,analitikákhoz, mesterséges intelligencia rendszerekhez és a gépek tanulásához(machine learning).

A Verified by GS1 megoldás globális elérést biztosít a márkatulajdonosok fogyasztóknak szánt adatai számára. A márkák képessé válnak új termékeiket azonnal láthatóvá tenni a potenciális vevők felé bárhol a világon. Minden adat-felhasználó - legyen szó kereskedőkről,e-kereskedőkről, piacterekről, applikáció fejlesztőkről vagy szolgáltatókról –biztos lehet abban, hogy a hiteles adatokhoz fér hozzá. A márkatulajdonosoktól,mint forrásoktól származó információk nagyobb vásárlói bizalomhoz,elégedettséghez és hűséghez fognak vezetni.Általánosságban minden fogyasztó profitálni fog a kialakuló jobb fogyasztói élményből, mivel sokkal valószínűbb lesz, hogy a megfelelő terméket vásárolja meg, köszönhetően a megbízható és teljes körű adatoknak, különösen, amikor online vásárlásra kerül sor.

Hogyan működik a Verified by GS1?


A Verified by GS1 egy globális megoldás, ami lehetővé teszi a kereskedőknek és a piactereknek, hogy ellenőrizzék egy termék azonosságát, lekérve azt a GS1 Regisztrációs Platformon keresztül.
A beszállítói oldalon a márkatulajdonos feltöltheti az adatait (GTIN szám, márkanév, termék leírás, termék kép URL, GPC, nettó tömeg és súly, értékesítési ország) a GS1 Regisztrációs Platformra az adott ország GS1 Tagszervezetén keresztül. Bár a márkatulajdonos teljes egészében felelős a kiadott adatokért, egy előzetes ellenőrzés a strukturáltságra és a teljességre vonatkozóan megtörténik a feltöltés előtt, így biztosítva, hogy a rendszerben a lehetséges legmagasabb adatminőség álljon rendelkezésre a GS1 Regisztrációs Platformon.

Az igény oldalon a kereskedők és piacterek a GS1 Tagszervezeteken keresztül lekérési igényt nyújthatnak be a GTIN számok alapján és megkaphatják a választ, hogy az adott GTIN „a GS1 által ellenőrzött” vagy sem. A lekérésekre adott válaszok széles skálán mozoghatnak, az alapinformációkon túl vonatkozhatnak a tulajdonos vállalkozásra, a GTIN-en túl a törzsadatokra, attól függően, hogy a rendszerben hány attribútum áll rendelkezésre.

Mit ellenőriz a Verified by GS1?


A márkatulajdonos vagy az adatot biztosító forrás teljes körűen felelős az adattartalmakért (az adatok minőségéért), amelyek feltöltésre kerülnek a Verified by GS1 rendszerbe. A GS1 nem ellenőrzi az adatok pontosságát a rendszerben. Ettől függetlenül viszont az ellenőrzések széles skálája fut a rendszerben, amelyek az adatok strukturáltságát és teljességét vizsgálják, annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb minőségű adatok legyenek elérhetőek a GS1 Regisztrációs Platformon.

A GS1 vizsgálja egy GTIN kapcsán a következőket:

 • A GTIN megfelelően van-e felépítve
 • A GTIN kihez tartozik a GS1 licenc keretében
 • A GTIN megtalálható-e a GS1 Regisztrációs Platformon
 • A GTIN-hez tartozó record teljes-e (tartalmazza-e mind a 7 törzs-attribútumot)
A Verified by GS1 felhasználó vagy az adatfogadó (kereskedő/piactér) ellenőrizheti:

 • A terméke érvényes GTIN számmal rendelkezik
 • Hogy az adott termék attribútumai, tulajdonságai megfelelnek-e azokkal, amelyek a termék kapcsán a Verified by GS1 rendszerben megadásra kerültek

Gyakran Ismételt Kérdések

Alábbiakban összefoglaltuk a Verified by GS1 kapcsán felmerülő leggyakoribb kérdésekre a választ.

A Verified by GS1 – vagyis a „GS1 által ellenőrzött”elnevezésű szolgáltatás – nem más, mint a GTIN számok (Global Trade Item Numbers® - Globális kereskedelmi áruazonosító szám) globális nyilvántartása,amely annak az ellenőrzésére ad lehetőséget, hogy egy adott termékhez a 7 alapvető termékadat (attribútum) elérhető-e, hozzáférhető-e.
A Verified by GS1 azzal a céllal került kialakításra,hogy lehetőséget adjon annak ellenőrzésére, hogy egy adott termékhez a GS1 szabványrendszer szabályainak és útmutatóinak megfelelően lett-e egyedi GTIN szám képezve (ahogyan azt a GTIN Menedzsment Szabványok előírják) és ezt a kereskedelmi partnerek is megerősíthessék. Azáltal, hogy a Verified by GS1 nyilvántartásban regisztrálásra kerülnek a hiteles, jogszerű GTIN számok és minden újonnan képzett GTIN szám egy minimális attribútum megadásával, amelyek segítenek a terméket egyértelműen azonosítani, a szolgáltatás lehetővé teszi a márkatulajdonosoknak, hogy megerősítsék a termékeik GTIN-jének elérhetőségét és hitelességét.
A cégek és vállalkozások egy csoportja a CGF (Consumer Goods Forum szervezet) keretében és a GS1 szervezetben közösen tűzték ki célul, hogy felülvizsgálják azokat a módszereket, amelyekkel ők és üzleti partnereik létrehoznak és egymással megosztanak termékadatokat és létrehoznak egy olyan új rendszert, amely jobb adatminőséget, teljesebb körű információkat és az adatok egyszerűbb megosztását teszi majd lehetővé. A résztvevők 5 pilot projekten dolgoztak együtt, amelyek egységesen rámutattak az egyedi azonosítók és a kulcsattribútumok érvényesítésének szükségességére – így ezek lettek a Verified by GS1 szolgáltatás alapkövei.
A Verified by GS1 nyilvántartás alkalmazói között megtalálhatók a gyártók, a kereskedők és piacterek, a márkatulajdonosok, a szolgáltatók, az ügynökségek, az applikáció fejlesztők, az iparági szervezetekés még sokan mások, gyakorlatilag bármilyen szervezet, amelyiknek szükséglete egy márka vagy egy GTIN szám hitelesítése. A Verified by GS1 2019-ben került kialakításra és egyre szélesebb körben éri el az érintetteket a különböző nemzeti és nemzetközi piacokon.