Szerződéses dokumentumok

Alábbiakban a szerződéskötéshez elengedhetetlen háttérdokumentumokat gyűjtöttük össze.

A Szerződéscsomag tartalmazza a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. és Partnerei közötti jogviszony 2024. január 1-től hatályos alapdokumentumait, melyek az Általános Üzleti Feltételek, a Licenc Szerződés és az Igazolás.

Általános Üzleti Feltételek

Társaságunk Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák a GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételével összefüggő általános szerződési feltételeket. Az Általános Üzleti Feltételek szabályozzák különösen, de nem kizárólagosan, a Társaságunkkal a GS1 Rendszer elemeinek igénybevétele céljából szerződéses jogviszony keletkeztetésének, módosításának, megszűnésének (megszüntetésének) folyamatát és részletszabályait; összefoglalja a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásokat és tartalmazza a díjazásra vonatkozó rendelkezéseket; előírja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ideértve a GS1 Rendszer elemei tekintetében Társaságunk által biztosított felhasználás terjedelmét és a jogellenes felhasználás jogkövetkezményeit. Kérjük, alaposan tekintse át az Általános Üzleti Feltételeinket, mielőtt jogviszonyt létesítene a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-vel.

Társaságunk módosítással egységes szerkezetbe foglalt Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF), szabályszerű elfogadását és 2023. december 15. napján megtörtént közzétételét követően, 2024. január 1. napjától alkalmazandók az alapul szolgáló jogviszonyokban, az Általános Üzleti Feltétek (4) és (6) pontjaiban foglaltak szerint. 
Vonalkódmenedzser Üzletszabályzat
(SzabványMenedzser szolgáltatásunk új neve 2024-től: Vonalkódmenedzser)

A Vonalkódmenedzser Üzletszabályzat a Társaságunk által fejlesztett és üzemeltetett online módon működő, internetelérés esetén hozzáférhető, a GS1 szabványos azonosító kulcsok képzését, a kulcsokhoz vagy üzleti tevékenységhez kapcsolódó attribútumok nyilvántartását segítő Vonalkódmenedzser Szoftver szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos általános szabályokat rögzítő külön okirat. Az Üzletszabályzat szabályozza különösen, de nem kizárólagosan a Vonalkódmenedzser szolgáltatásai igénybevételére vonatkozó jogviszony létrejöttének, módosításának, megszűnésének (megszüntetésének) folyamatát és részletszabályait; összefoglalja a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásokat, egyben előírja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ideértve a Vonalkódmenedzser tekintetében Társaságunk által biztosított felhasználás terjedelmét. Kérjük, alaposan tekintse át az Általános Üzleti Feltételeinket, mielőtt jogviszonyt létesítene a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-vel.

A Társaságunk által fejlesztett és üzemeltetett SzabványMenedzser Szoftver, illetve 2024. január 1. napjától Vonalkódmenedzser módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatának rendelkezései, szabályszerű elfogadását és 2023. december 15. napján megtörtént közzétételét követően, 2024. január 1. napjától alkalmazandók az alapul szolgáló jogviszonyokban, az Üzletszabályzat 11.1.1. és 11.1.2 pontjaiban foglaltak szerint.
Licenc Szerződés

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. az alábbiakban közzéteszi a Partnereivel az Általános Üzleti Feltételei alapján megkötésre kerülő Licenc Szerződést, amely a Partnereink és Társaságunk között alkalmazandó, a szerződésben megjelölt GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételére vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazza. Kérjük kedves Partnereinket, hogy szíveskedjenek áttanulmányozni a Licenc Szerződés rendelkezéseit.
Társaságunk 2024. január 1. napjától kezdődően az alábbiakban közzétett Licenc Szerződésben foglaltak szerint köt egyedi szerződést leendő Partnereivel a GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.
Igazolás

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a Licenc Szerződésben, valamint az Általános Üzleti Feltételekben foglalt terjedelemben és feltételek szerint a Partner nyilvántartásba vételéről és az igényelt licenckódokról, a kapcsolódó licencköteles GS1 azonosító számok / számtartományok felhasználási jogosultságáról Igazolást állít ki.