Nyomonkövetési szabványok

Az üzleti partnerek és a fogyasztók bizalma egyaránt a nyomon követhetőséggel kezdődik.

GS1 Globális Nyomonkövetési Szabvány – GS1 Global Traceability Standards (GTS)

A GS1 azzal a céllal hozta létre a Globális Nyomonkövetési Szabványt (GTS), hogy ez legyen a vállalatok elismert referenciája a nyomonkövetési rendszer bevezetésében. 

A GTS-t egy több mint 800 vállalatból álló, kiskereskedőket, beszállítókat, megoldás-szállító vállalatokat és GS1 tagszervezeteket tömörítő, nemzetközi közösség fejlesztette ki. A GTS globálisan működő nyomonkövetési rendszerek létrehozását segíti a teljes ellátási láncban, függetlenül az érintett vállalatok számától, méretétől és az alkalmazott technológiától.

A GS1 GTS segít megfelelni a nemzetközi szabványok és tanúsítványok (mint például az ISO, a Safe Quality Food (SQF), a British Retail Consortium (BRC) Global Food Standards, Food Marketing Institute, GLOBALG.AP, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)) követelményeinek azáltal, hogy eszközöket biztosít a nyomon követés kívánt szintjének eléréséhez.

GS1 nyomon követés megvalósítása

A GS1 összekapcsolta a kulcsfontosságú nyomonkövetési alapelveket a rendelkezésre álló technológiákkal és a GS1-Rendszer eszközeivel.

Nyomonkövetési alapelvek

Egyedi azonosítás

Adatgyűjtés-és rögzítés

Link-menedzsment

Adatkommunikáció

Technológiák

Automatikus azonosítás

Automatikus adatgyűjtés

Elektronikus adatfeldolgozás

Elektronikus adatcsere

GS1-Rendszer eszközök

GTIN, SSCC, GLN Adattartalom-azonosítók

EAN/UPC, GS1-128, EPC/RFID

Szoftveralkalmazások

EANCOM/XML

Nyomonkövetési adatkezelés a termelésben

Kulcsfontosságú nyomonkövetési elvek és megvalósításuk, amely összekapcsolja az alapelveket az alaptechnológiákkal és a GS1 rendszer eszközeivel.
Az azonosítás kezelését termelési környezetben a következők jellemzik:
  • Számos beszállító (GLN 1-3) raklapokat küld (SSCC 1-4).
  • Az átvételkor a gyártási folyamathoz anyagokat tárolnak és/vagy megrendelnek.
  • A gyártási telephelyen (GLN 4) a fogyasztói egységeket (GTIN 1) külön tételekben állítják elő (mindegyik külön tételszámmal van ellátva).
  • A csomagolási lépésben a fogyasztói egységeket (GTIN 1 és tételszáma) szabványos csoportosítási egységekre (GTIN 2) csomagolják.
  • A következő két lépésben - a tárolás és a szállításra való előkészítés - raklapokat készítenek (SSCC 5-7) és elküldik az ügyfelek célállomásaira (GLN 5-6).

Főbb üzleti szabályok – Termelési környezet:

Áru beérkezése:
A beérkező raklap SSCC-je rögzítésre kerül, és a szállító GLN-jéhez kapcsolódik. Minden alkalommal, amikor a raklap elmozdul, az SSCC rögzítésre kerül, és az új helyének GLN-jéhez kapcsolódik (például a tároláshoz vagy a gyártáshoz).

Termelés/gyártás:
Ideális körülmények között rögzítik a raklap SSCC-jét és/vagy a gyártási folyamatban felhasznált anyagok GTIN + tételszámát, és összekapcsolják a gyártott termék GTIN-jével és tételszámával. A gyártási folyamat végén az egyes termékekből szabványos kereskedelmi cikk-csoportosításokat készítenek. Új GTIN van hozzárendelve a gyártási tételszámhoz.

Csomagolás, tárolás és kiadás:
Egy szabványos kereskedelmi cikkcsoport GTIN-je annak a raklapnak az SSCC-jéhez van kötve, amelyre csomagolják. A kimenő raklap SSCC-je szkennelés útján kapcsolódik a rendeltetési hely GLN-jéhez. A célállomás GLN-jét nem feltétlenül kell feltüntetni a címkén.

Nyomonkövetési adatkezelés a disztribúcióban

A fenti ábra a GS1 szabványok használatát mutatja be a helyek (GLN) és logisztikai egységek azonosítására (SSCC), amelyet a következők jellemeznek:
  • Számos beszállító (GLN 1-3-mal azonosítva) késztermék-raklapokat küld (SSCC 1-4 azonosítóval).
  • Az elosztó központnál (GLN 4) a beérkezett raklapokat tárolják és elküldik a komissiózási folyamatba.
  • A komissiózási lépésben a megrendeléseket állandó logisztikai egységek (SSCC1) kiszállításával, vagy vegyes logisztikai egységek (SSCC5-7) létrehozásával teljesítik.
  • Az utolsó két lépésben - a tárolás és a szállításra való előkészítés - az egységes (SSCC 1) és a vegyes raklapokat (SSCC 5-7) is kiszállítják a vásárlói/értékesítési helyekre (GLN 5-6 azonosítóval).

Főbb üzleti szabályok – Disztribúciós környezet:

Áru beérkezése:
A beérkező raklap SSCC-je rögzítésre kerül, és a szállító GLN-jéhez kapcsolódik. Minden alkalommal, amikor a raklapot mozgatják, az SSCC rögzítésre kerül, és összekapcsolódik az új hely GLN-jével (például raktározással, komissiózással vagy elosztással.

Rendelésfelvétel és kiosztás:
A raktárterületről kiosztásra felvett, vagy tárolás nélkül továbbított raklap SSCC-je rögzítésre kerül és a rendeltetési hely GLN-jéhez kapcsolódik.
Egy újonnan létrehozott raklap szabványos kereskedelmi cikk-csoportosításokat tartalmaz, amelyek különböző raklapokról származnak. Ebben az esetben új SSCC-t rendelnek hozzá, és összekapcsolják a létrehozása során használt összes többi raklap SSCC-számával és/vagy adott esetben az egyes használt szabványos kereskedelmi cikkcsoportok GTIN-jével és tételszámával. 
Az újonnan létrehozott raklapok SSCC-je rögzítésre kerül, és a rendeltetési hely GLN-jéhez kapcsolódik.

Kérdése merült fel? Keresse kollégánkat!