A GS1 Magyarország megújuló képzési profóliója

A GS1 Magyarország kiemelt szolgáltatásai közé tartozik az információátadás és a GS1 szabványrendszerrel kapcsolatos képzések biztosítása, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a GS1 szabványok az előírt globális szabályoknak megfelelő módon kerüljenek átültetésre és alkalmazásra a vállalkozások mindennapi életében és üzleti folyamataikban. Nem utolsó sorban, mint minden más szakmai területen, így a GS1 szabványrendszerben is történnek fejlesztések, megnyílnak új felhasználási lehetőségek, ezért időről-időre érdemes a szabványismereteket is bővíteni, majd az új lehetőségeket az üzleti gyakorlatba beépíteni.

Társaságunk az idei évben új képzési stratégia kidolgozását kezdte meg a gyakorlatban, melynek első eredménye, hogy számos szakmai tananyag készült el az online tudásátadáshoz, melyeket egy interaktív platform – a GoToMeeting - segítségével teszünk elérhetővé Partnereinknek.

Webinar képzések

A webinar képzés egyszerű és hatékony online képzési forma, melynek során Ön kényelmesen, a saját gépén, saját irodájában ülve bővítheti ismereteit. A GS1 Magyarország 2018-ban több területre is kidolgozta online képzését, hogy még optimálisabban biztosítson támogatást GS1 Partnereinek a szabványismeretek megszerzéséhez és alkalmazásához.

Az idei évben 6 féle szakmai webinar vált elérhetővé, melyek közt a weboldalunkon a Képzések aloldalon lehet válogatni:

Képzésünkön megújult formában sajátíthatja el mindazon hasznos ismereteket, melyek megkönnyítik GS1 Kapcsolattartóink számára a GS1 szabványok és szolgáltatásaink gyakorlati alkalmazásba vételét.

Tantermi oktatásunk mellett, online formában és rövidített, átstrukturált tematikával szerezheti meg a vonalkódos azonosítás és a számképzés alapjaival kapcsolatos tudást.

A képzés során megismerheti az egyik leggyakoribb GS1 vonalkód jelkép felépítését és készítését, valamint a logisztikai címkében rejlő lehetőségeket.

Online képzésünkön a jogszabályban előírt nyomon követés módszertanát, alapfogalmait, a kapcsolódó GS1 szabványelemek alkalmazási lehetőségeit mutatjuk be hallgatóinknak.

A képzés során megismerheti, a Számkiadó és nyilvántartó kliens szoftver továbbfejlesztett, felhő alapú adatbázissal rendelkező, több céges felhasználó hozzáférését is támogató szoftverét, a Szabványmenedzsert.

UDI webinarunk az új európai uniós jogszabályoknak történő megfeleléshez, az egészségügyben bevezetendő azonosítási- és jelölési szabályokhoz nyújt gyakorlati segítséget.

Tantermi vagy kihelyezett képzések

A GS1 Magyarország rendszeresen szervez egy-egy témakört lefedő fél vagy egész napos oktatásokat, akár kezdők, vagy gyakorlottabb Partnereink számára a GS1 Magyarország székhelyén található oktatótermében (1139 Budapest, Fáy utca 1/b.). Ezek a hosszabb lélegzetű workshopok keretet adnak egy-egy téma jóval részletesebb áttanulmányozásához, a felmerülő kérdések részletes átbeszélésével.Jelenleg az igény szerint elérhető tantermi képzéseink a következők:

Amennyiben úgy látja, hogy vállalkozásában több kollégának, akár egész osztályoknak is fontos volna a GS1 szabványismeretek elsajátítása és a gyakorlati tudás elmélyítése, vegye igénybe kihelyezett képzési ajánlatunkat. Ezek a képzések előre egyeztetett terjedelemben (egy vagy több napos intervallumban) és témában, speciálisan az Ön vállalkozásának profilját és igényeit figyelembe véve kerülnek kialakításra.

Magyarországon egyedülálló szakértőképzések

A GS1 Magyarország legújabb képzési szolgáltatása keretében szakértőket képez a különböző iparágak számára, hazánkban egyedülálló tudásanyaggal. Versenyképes tudást nyújtunk, nemzetközi sikeres gyakorlatokra és a GS1 szabványmegoldásokra alapozva. Frissen szerzett tudásával képessé válik különböző vállalkozások vagy intézmények folyamatainak felmérését követően hatékonyságnövelő, költségoptimalizáló és a transzparenciát magasabb színvonalra emelő új rendszerek szervezetre szabott megtervezésére és a bevezetés támogatására. Mindezt a GS1 szabványelemekben és megoldásokban rejlő előnyök kiaknázásával.

Jelenleg elérhető szakértőképzéseink:

A képzés az agrárágazat és élelmiszeripar bármely szegmensében tevékenykedő vállalkozóknak és az ilyen vállalkozásoknál dolgozó, minőségbiztosításért, nyomon követésért felelős munkatársaknak szól. Az alapismereteken túl, nemzetközi és hazai kitekintéssel, számos gyakorlati példa megismerésével bővíthetik tudásukat a GS1 globális szabványainak hatékonyságot és üzleti előnyöket biztosító megoldásairól.

A képzés a teljes egészségügyi iparág bármely területén tevékenykedő szakembereket szólítja meg, akik az elméleti alapok mellett már sikeresen működő, külföldi megoldásokon és számos gyakorlati példán keresztül bővíthetik tudásukat a GS1 globális szabványainak hatékonyságot és gyorsabb, biztonságosabb, átláthatóbb ellátást támogató megoldásairól.

Bővebb információért keresse fel honlapunk erről szóló aloldalait:

https://gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/kepzesek

https://gs1hu.org/szakertokepzesek