Ügyintézés új Partnereinknek

Szerződéscsomag

A Szerződéscsomag tartalmazza a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. és Partnerei közötti jogviszony 2019. december 31-étől hatályos alapdokumentumait, melyek az Általános Üzleti Feltételek, a Licenc Szerződés és az Igazolás.


Általános Üzleti Feltételek

Társaságunk Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák a GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételével összefüggő általános szerződési feltételeket. Az Általános Üzleti Feltételek szabályozzák különösen, de nem kizárólagosan, a Társaságunkkal a GS1 Rendszer elemeinek igénybevétele céljából szerződéses jogviszony keletkeztetésének, módosításának, megszűnésének (megszüntetésének) folyamatát és részletszabályait; összefoglalja a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásokat és tartalmazza a díjazásra vonatkozó rendelkezéseket; előírja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ideértve a GS1 Rendszer elemei tekintetében Társaságunk által biztosított felhasználás terjedelmét és a jogellenes felhasználás jogkövetkezményeit. Kérjük, alaposan tekintse át az Általános Üzleti Feltételeinket, mielőtt jogviszonyt létesítene a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-vel.

Társaságunk módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Üzleti Feltételei [ÁÜF], a szabályszerű elfogadást és 2020. április 30. napján megtörtént közzétételt követően, 2020. május 15. napjától alkalmazandóak az alapul szolgáló jogviszonyokban, az ÁÜF [4] és [6] pontjaival összhangban.

SzabványMenedzser Üzletszabályzat

A Szabványmenedzser Üzletszabályzat a Társaságunk által fejlesztett és üzemeltetett online módon működő, internetelérés esetén hozzáférhető, a GS1 szabványos azonosító kulcsok képzését, a kulcsokhoz vagy üzleti tevékenységhez kapcsolódó attribútumok nyilvántartását segítő Szabványmenedzser Szoftver szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos általános szabályokat rögzítő külön okirat. Az Üzletszabályzat szabályozza különösen, de nem kizárólagosan a Szabványmenedzser szolgáltatásai igénybevételére vonatkozó jogviszony létrejöttének, módosításának, megszűnésének (megszüntetésének) folyamatát és részletszabályait; összefoglalja a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásokat, egyben előírja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ideértve a Szabványmenedzser tekintetében Társaságunk által biztosított felhasználás terjedelmét. Kérjük, alaposan tekintse át az Általános Üzleti Feltételeinket, mielőtt jogviszonyt létesítene a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-vel.

A Társaságunk által fejlesztett és üzemeltetett SzabványMenedzser Szoftver Üzletszabályzata a módosítással egységes szerkezetbe foglalt állapotban, szabályszerű elfogadását és aláírását követően, 2020. május 12. napján megtörtént közzététele után, 2020. május 27. napjától alkalmazandó, az Üzletszabályzat 11.1.1. és 11.1.2 pontjaiban foglaltak szerint.
Licenc Szerződés

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. az alábbiakban közzéteszi a Partnereivel az Általános Üzleti Feltételei alapján megkötésre kerülő Licenc Szerződést, amely a Partnereink és Társaságunk között alkalmazandó, a szerződésben megjelölt GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételére vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazza. Kérjük kedves Partnereinket, hogy szíveskedjenek áttanulmányozni a Licenc Szerződés rendelkezéseit.


Igazolás

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a Licenc Szerződésben, valamint az Általános Üzleti Feltételekben foglalt terjedelemben és feltételek szerint a Partner nyilvántartásba vételéről és az igényelt licenckódokról, a kapcsolódó licencköteles GS1 azonosító számok / számtartományok felhasználási jogosultságáról Igazolást állít ki.


Adatvédelem

Társaságunk szolgáltató tevékenysége keretében a szükséges mértékig, szigorúan célhoz kötött módon végzi tisztelt partnereink adatainak kezelését. A Társaság Adat és Információvédelmi Szabályzata meghatározza a Társaság által végzett adatkezelés rendjét, szabályozza a partnerek adatkezeléssel kapcsolatos jogait, a Társaság kötelezettségeit, a rögzített adatok megváltoztatását, törlését és továbbítását, kiemelten rögzítve a személyes adatok kezelésének részletszabályait. Kérjük partnereinket, hogy adataik megadását megelőzően tanulmányozzák át az Adat és Információvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.


Rendben További információk