Ügyintézés új Partnereinknek

Szerződéscsomag

A Szerződéscsomag tartalmazza a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. és Partnerei közötti jogviszony 2019. január 1-jétől hatályos alapdokumentumait, melyek az Általános Üzleti Feltételek, a Licenc Szerződés és az Igazolás.Általános Üzleti Feltételek

Társaságunk Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák a GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételével összefüggő általános szerződési feltételeket. Az Általános Üzleti Feltételek szabályozzák különösen, de nem kizárólagosan, a Társaságunkkal a GS1 Rendszer elemeinek igénybevétele céljából szerződéses jogviszony keletkeztetésének, módosításának, megszűnésének (megszüntetésének) folyamatát és részletszabályait; összefoglalja a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásokat és tartalmazza a díjazásra vonatkozó rendelkezéseket; előírja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ideértve a GS1 Rendszer elemei tekintetében Társaságunk által biztosított felhasználás terjedelmét és a jogellenes felhasználás jogkövetkezményeit. Kérjük, alaposan tekintse át az Általános Üzleti Feltételeinket, mielőtt jogviszonyt létesítene a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-vel.


Szabványmenedzser Üzletszabályzat

A Szabványmenedzser Üzletszabályzat a Társaságunk által fejlesztett és üzemeltetett online módon működő, internetelérés esetén hozzáférhető, a GS1 szabványos azonosító kulcsok képzését, a kulcsokhoz vagy üzleti tevékenységhez kapcsolódó attribútumok nyilvántartását segítő Szabványmenedzser Szoftver szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos általános szabályokat rögzítő külön okirat. Az Üzletszabályzat szabályozza különösen, de nem kizárólagosan a Szabványmenedzser szolgáltatásai igénybevételére vonatkozó jogviszony létrejöttének, módosításának, megszűnésének (megszüntetésének) folyamatát és részletszabályait; összefoglalja a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásokat, egyben előírja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ideértve a Szabványmenedzser tekintetében Társaságunk által biztosított felhasználás terjedelmét. Kérjük, alaposan tekintse át az Általános Üzleti Feltételeinket, mielőtt jogviszonyt létesítene a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-vel.

Licenc Szerződés

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. az alábbiakban közzéteszi a Partnereivel az Általános Üzleti Feltételei alapján megkötésre kerülő Licenc Szerződést, amely a Partnereink és Társaságunk között alkalmazandó, a szerződésben megjelölt GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételére vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazza. Kérjük kedves Partnereinket, hogy szíveskedjenek áttanulmányozni a Licenc Szerződés rendelkezéseit.


Igazolás

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a Licenc Szerződésben, valamint az Általános Üzleti Feltételekben foglalt terjedelemben és feltételek szerint a Partner nyilvántartásba vételéről és az igényelt licenckódokról, a kapcsolódó licencköteles GS1 azonosító számok / számtartományok felhasználási jogosultságáról Igazolást állít ki.


Adatvédelem

Társaságunk szolgáltató tevékenysége keretében a szükséges mértékig, szigorúan célhoz kötött módon végzi tisztelt partnereink adatainak kezelését. A Társaság Adat és Információvédelmi Szabályzata meghatározza a Társaság által végzett adatkezelés rendjét, szabályozza a partnerek adatkezeléssel kapcsolatos jogait, a Társaság kötelezettségeit, a rögzített adatok megváltoztatását, törlését és továbbítását, kiemelten rögzítve a személyes adatok kezelésének részletszabályait. Kérjük partnereinket, hogy adataik megadását megelőzően tanulmányozzák át az Adat és Információvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.Rendben További információk