Megalakult a Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport

November 22-én lesz egy éve annak, hogy a nemzetközi sikeres példákat követve hivatalosan is megalakult hazánkban a Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport és annak 3 szakmai munkacsoportja. 

„Az elkövetkezendő években tovább gyorsul az egészségügyi technológiai fejlődés. Fontos követelmény lesz, hogy a technológiai beszerzések minél biztonságosabbak, a termékek, gépek, berendezések megfelelő minőségűek és ellenőrzöttek legyenek. Ennek egyik fontos garanciája az, ha a termékek azonosítása és nyomon követése egységes európai szabványokon alapul majd. Nagy kihívás lesz álláspontom szerint, hogy a hazai egészségügyi intézmények rá fognak kényszerülni – az európai jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan – arra, hogy szorosabban és koordináltan együttműködjenek.mondja Molnár Attila, a Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport megválasztott vezetője„Ez az együttműködés pedig megköveteli azt, hogy az egyes intézmények ’egy nyelven beszéljenek’ azaz egységes szabványokon alapuló azonosítási és nyomon követési technológiát alkalmazzanak a termékek, orvostechnikai eszközök, helyek, személyek és szolgáltatások azonosításában."

A Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport a következő célok megvalósítására jött létre:

a GS1 szabványok egészségügyi szektorban már bizonyított, gyakorlatban jól bevált nemzetközi megoldásainak tapasztalatait itthon is ismertté tegye,

a változó jogszabályi előírások ismeretében és figyelembe vételével feltárja a hazai ellátási láncok piaci szereplőinek illetve a betegellátást végző szervezeteknek a szabványalkalmazási céljait

koordinálja a GS1 szabvány alapú megoldások helyes ágazati bevezetését és szabályszerű alkalmazását a helyi igények kiszolgálására.

Célkitűzései között a hangsúlyt természetesen a GS1 szabványokhoz kötődő, automatikus termékazonosításon alapuló, betegbiztonságot javító, illetve a transzparens folyamatok által hatékonyabb és fenntarthatóbb működést lehetővé tevő megoldások bevezetése kapja.

A Csoporthoz történő csatlakozás önkéntes. A részvétel ingyenes, a tevékenységet a Csoport tagjai egységes módon, saját költségükön végzik. A Csoport tagjai Molnár Attilát bízták meg a vezetéssel, míg a működést a GS1 Magyarország koordinálja. A szakmai részfeladatok illetve egyes szűkebb szakterületeket érintő kérdések elemzése és feldolgozása érdekében a közösség munkacsoportokat hozott létre. 

Első körben három munkacsoport – a Kórházi nyomon követés; az Egységes ágazati termékcikktörzs létrehozása; és az Orvostechnikai eszközök és az IVM termékek egységes azonosítása és jelölése - került létrehozásra, de javasolt a gyógyszerek egységes azonosításával és jelölésével foglalkozó munkacsoport elindítása is, ha ehhez az érintett gyártók és a nagykereskedők is látnak csatlakozási pontot.

A Csoport tagjai félévente, a munkacsoportokban résztvevő szakemberek gyakrabban is találkozhatnak, illetve munkájukat telefonkonferenciák illetve elektronikus levelező rendszer fogja segíteni. A munkacsoportok által összeállított és elfogadott ajánlások, útmutató dokumentumok nem lesznek kötelező erejűek, azok alkalmazása önkéntes alapon történik.

A résztvevők köre szépen reprezentálja a hazai ágazatot: kórházak, orvosi műszer- és gyógyászati segédeszközgyártók, gyógyszergyártók illetve nagykereskedők, és szakmai szervezetek alkotják majd a Csoportot.

A Csoport tagjává válhatnak mindazon egészségügyi gazdálkodó szervezetek, egyesületek, szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyéni tagként szakértők, akik a fenti célokkal azonosulni tudnak, és erről szándéknyilatkozat formájában nyilatkoznak. Várjuk a csatlakozni szándékozó érdeklődők jelentkezését!

Bővebb információt a témában és az online jelentkezési űrlapunkat a Csoportba az alábbi linken találja:

https://gs1hu.org/iparagi-megoldasok/egeszsegugy/egeszsegugyi-felhasznaloi-csoportÍrjon nekünk!

Írja meg kérdését, véleményét!
Név
Cégnév
E-mail cím
Rendben További információk