GS1 Életműdíjat vehetett át Viszkei György és Magyar Béla

A GS1 Magyarország néhány évvel ezelőtt alapította meg a GS1 Életműdíjat, melynek idei átadására 2022. február 25-én került sor. A GS1 Életműdíjat azok kapják, akik meghatározót alkottak a GS1 szabványok világában, szakemberként és vezetőként is nagyban hozzájárultak Társaságunk hazai és nemzetközi sikereihez, jelenlegi stabilitásához és jövőjéhez. A GS1 Életműdíj 2022 díjazottjai: Viszkei György és Magyar Béla.

Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy az idei évben két kiválasztott vezetőnk is GS1 Életműdíjban részesült: Viszkei György, a GS1 Magyarország elnöke, Igazgatósági tag és Magyar Béla (korábbi vezérigazgatónk) Igazgatósági tag. Az idei GS1 Életműdíjak átadására ünnepélyes keretek között, szűk körben került, sor a Radisson Blu Béke hotelben. A díjakat Galli Miklós, a GS1 Magyarország Felügyelőbizottságának elnöke adta át.


Álljon itt tartalmas és sikerekkel kísért szakmai életútjuk rövid összefoglalója:

A hazai GS1 Tagszervezet két vezetője 1981 óta, bár kezdetben különböző intézmények tagjaként, de mégis együtt támogatták Magyarországon a vonalkódos azonosítás bevezetését és széleskörű elterjedését.

Viszkei György a Magyar Kereskedelmi Kamara munkatársaként Magyarország EAN rendszerhez történő csatlakozásának előkészítő munkálataiban vett részt, így tagja volt annak a delegációnak is, mely először tett hivatalos látogatást Brüsszelbe a csatlakozás előkészítése érdekében. Magyar Béla ekkor a Struktúra Szervezési Vállalat képviseletében az Országos Anyag- és Árhivatal koordinációjával közreműködött az ETK – Egységes Termék Kód - bevezetésében, amely megalapozta az EAN rendszer későbbi bevezetését.

Magyarország csatlakozására az EAN rendszerhez 1984-ben került sor, ezt követően Viszkei György alapításával és vezetésével a Magyar Kereskedelmi Kamara égisze alatt megkezdte működését a magyar ETK-EAN Iroda.

1985-89 között Magyar Béla közreműködött a vonalkódos termékazonosítási- és kereskedelmi rendszerek itthoni kialakításában, többek között a Tungsram, a TVK és az Ikarus vállalatoknál. Viszkei György az EAN Műszaki Albizottságának tagja lett és rendszeresen képviselte hazánkat az EAN szakmai üléseken, miközben hazánkban a Kamara megszervezte az első oktatásokat a felhasználóknak.

Közösen támogatták a Termékinformációs központok munkáját a termékek ETK számainak bevezetésében, valamint részt vettek számos tanulmány társszerzői- és lektori munkájában, melyek egyéb kapcsolódó témák mellett a vonalkódtechnika alkalmazási lehetőségeit mutatták be.

1990-1999 között Viszkei György vezetésével tovább működik az ETK-EAN Iroda és a Metro, Tesco megjelenésével sikeresen útjára indult a vonalkódok használatának széleskörű elterjedése hazánkban is. 

Magyar Béla ekkortájt a Vonalkód Rendszerház Kft. alapítójaként és vezetőjeként támogatta a hazai cégeknél a vonalkódos rendszer bevezetését (pl.: Zwack, Sága, Unilever stb.).

1994. ismét egy fontos dátum: a CSAOSZ (Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség), Magyar Béla és Viszkei György megalapítják az EAN Consulting Kft.-t, mely az implementáció, szakmai tájékoztatás, tanácsadás, oktatás és kommunikáció területén egészítette ki a CSAOSZ tevékenységét. A cég vezetője Magyar Béla lett.

2000-től új időszámítás kezdődött a hazai GS1 Tagszervezet életében.

Viszkei György közreműködésével megalakult az önálló hazai EAN szervezet, az EAN (később GS1) Magyarország Kht.

2002 – 2007 között Viszkei György a Társaság Felügyelő Bizottságának elnökeként tevékenykedett, 2008-tól pedig az ekkor már GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.-ként működő hazai szervezet Igazgatóságának elnöke lett.

Viszkei György a GS1 szervezetek világában egyedülálló módon, közel 40 éve képviseli a magyar tagszervezetet a GS1 nemzetközi közösségben.

Magyar Béla 2000-2007 között az EAN (később GS1) Magyarország Kht. ügyvezető igazgatója, majd 2008-tól a GS1 Magyarország Nonpofit Zrt. Igazgatóságának tagja és vezérigazgatója lett. Szervezetünk Igazgatóságában a mai napig aktívan tevékenykedik.

Magyar Béla nevéhez számos GS1 megoldás kezdeményezése és megvalósítása fűződik, melyekből több még napjainkban is segíti a GS1 közösség munkáját.

A GS1 Magyarország kollégái ezúton is gratulálnak a díjazottaknak, büszkék vagyunk vezetőinkre, akik lelkesen közreműködtek a GS1 szabványok hazai bevezetésének első lépéseiben és a mai napig aktív szerepet vállalnak a hazai Gs1 Tagszervezet, a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. mindennapjaiban, szolgáltatásaink kialakításában, hatékony működésünk szervezésében a hazai GS1 szabványalkalmazó vállalkozások sikere érdekében.