Helyek azonosítása

GLN szám

GLN - Globális helyazonosító szám

Global Location Number

Minden szervezet, amely regisztrált valamelyik GS1 Tagszervezetnél és érvényes cégprefixszel rendelkezik, jogosult GLN számmal fizikai helyeket azonosítani. Tehát lehetőség van saját GS1 Cégprefixből olyan GLN fizikai helyazonosító számok képzésére, amely számok a vállalat valamely fizikai helyét, lokációját azonosítják.

A GLN szám típusai

A GS1 szabványrendszerében a GLN szám fizikai és digitális helyek, funkcionális egységek, valamint jogalanyok azonosítására szolgál.

A GS1 szabványrendszerhez regisztrált jogalanyokat egyedileg azonosító, központi kiadású globális szervezetazonosító szám, amely a jogalanyt azonosítja.
A központi kiadású GLN Szervezetazonosító szám egy megbonthatatlan 13 karakteres azonosító, nem alkalmazható semminemű egyéb azonosító szám vagy attribútum létrehozására.
A GLN Helyazonosító szám helyek azonosítására szolgál. Sok esetben ezek a számok leolvasható vonalkódokba, jelképekbe is bekerülnek. Jó példa egy fizikai hely azonosításra például egy raktár és azon belül a tárolóhelyek azonosítása, melyet munka során leolvashatnak az ott dolgozó személyek.
A számképzés az adott vállalat felelősségi körébe tartozik a globális cégprefix felhasználásával.
A GLN Szervezeti egység azonosító szám funkcionális azonosító egy-egy szervezet saját szervezeti egységeit, funkcionális helyeit azonosítja. Ilyen lehet például egy pénzügyi vagy marketing osztály.
A számképzés az adott vállalat felelősségi körébe tartozik a globális cégprefix felhasználásával.

Fizikai helyek azonosítása GLN számmal

A GLN szám 13 karakter hosszú azonosítókulcs, felépítése nagyon hasonlít a GTIN száméhoz. A GS1 GLN azonosító szám GS1 Cégprefixből, helyreferencia számból és egy ellenőrző számból áll. A GS1 Cégprefix és a helyreferencia együtt 12 számjegyből áll. A helyreferencia számot egy sorszámnak tekinthetjük. Azt, hogy a 12 számjegyből ezek milyen mértékben osztoznak, minden esetben az igényelt cégprefix hossza határozza meg. A 13. karakter minden esetben az ellenőrző szám, amely egy algoritmus alapján számolt numerikus számjegy. Ezt a vonalkód olvasó automatikusan ellenőrzi, biztosítva, hogy a szám helyesen legyen felépítve. A lenti ábra a GLN struktúráját 7 jegyű cégprefixszel szemlélteti.

Hol használunk GLN azonosító számokat?

Kérdése esetén forduljon bizalommal a GS1 Magyarország munkatársaihoz: