Hogyan építsünk kultúrát a magas elvárásokból?

Gondoljon vissza élete első munkájára. Már első nap sikereket ért el, vagy időbe telt megtanulnia a szakmát? Voltak ön körül támogató kollégák vagy egy felettes, aki látta önben a lehetőséget és segített abban, hogy a betöltött pozícióban sikeressé válhasson?  

Most, hogy rekordalacsony a munkanélküliség szintje egyes országokban, a munkaadók többféle módon is keresik azokat a különböző szempontból tehetséges jelölteket, akik azonnal felvehetők bizonyos pozíciókra. Az egyik ilyen tehetséges embereket tömörítő csoport az Opportunity Youth - olyan 16-24 éves fiatalok, akik éppen elveszítették a munkájukat, vagy végzettség nélkül, ám 21. századi, a munkaadók által is keresett képességek birtokában munkát keresnek. Az Egyesült Államokban több, mint 4 millió Opportunity Youth létezik és mindannyian lelkesek, hogy az elvárt felvételi szinten túl is értéket adjanak a vállalkozásoknak, amennyiben erre lehetőséget kapnak.

Az Opportunity Youth tehetségek felfogadásának és képességeik lehető legjobb kiaknázásának egyik leghatékonyabb stratégiája a világosan meghatározott munkahelyi elvárásokban, illetve az ezen elvárásoknak való megfelelés támogatásában keresendő.  
Az elvárások meghatározása


Új munkavállaló felvételekor egy jó vezető világos és teljesíthető elvárásokat fektet le a csapat új tagjai számára. A világos és egyetértésen alapuló elvárások megfogalmazásakor a vezető azt is hangsúlyozza, mindez miként lesz jó hatással a csapat sikerére.  

A menedzsereknek világos követelményeket kell megfogalmazniuk az alábbi területeken:

  • Elvárások a munkaidő kapcsán: Mit jelent „pontosnak lenni”? A késésnek és/vagy hiányzás kommunikálásának milyen előírt folyamatai vannak a cégben?
  • Megjelenés: Pontosan határozzuk meg, milyen professzionális megjelenés kell, hogy a csapatot jellemezze.
  • Attitűd: Mit jelent a professzionális attitűd? Milyen legyen a csapat testbeszéde, hangneme, és mit üzenjenek ezek együttesen?
  • Kommunikáció: Mik a professzionális kommunikációs elvárások (írásban és szóban)? Milyen normákat kötelesek követni?
  • Produktivitás: Mik a csapattagoktól elvárt eredmények? Mi ezeknek a határideje? Mikor szükséges további segítségért folyamodni?

Amikor csak lehetséges, ezeket az elvárásokat le kell írni és sorról sorra át kell nézetni az újabb tag(ok)kal. Ideális esetben a csapattagnak a dokumentum alján alá kell írnia, hogy megismerte az elvárásokat és ezekhez tartani is kívánja magát. A vezetőnek egy aláírt másolatot meg kell tartani ebből a dokumentumból és szükség esetén a csapattaggal átnézni.  


Támogatás és az elvárások újbóli meghatározása


Emberek vagyunk. Mindannyian követünk el hibákat. Ezért elengedhetetlen, hogy a vezetők rendszeresen ellenőrizzék a csapatukat és újból lefektessék az elvárásokat, ha szükséges. Ha egy csapatban változás áll be a képességekben vagy valaki szerepkörében, úgy mindenki számára újabb elvárások léphetnek érvénybe. Máskülönben a csapat néhány tagja nem fog megfelelni az elvárásoknak. Bármelyik helyzet felmerülése esetén segíthet egy négyszemközti beszélgetés ezek tisztázására és az elvárások újbóli lefektetésére.  

Keylin Haye, a Year Up Boston programmenedzsere felvázolt egy általa használt keretrendszert az ilyen „szintbeállító” beszélgetések levezénylésére (angol nyelvű video).Mint bármilyen vezetői kompetencia esetében, az elvárások (újbóli) lefektetése időt és gyakorlatot igényel, ám ez a befektetés bőségesen megtérül. Ha a csapattagok tisztában vannak vele, hogy mit várnak el tőlük, és támogatást kapnak ezen elvárások teljesítéséhez, nagyobb eséllyel érnek el sikereket a munkahelyükön.

Forrás: Forbes.com