Elhunyt Molnár Attila – a Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport elnöke

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy együttműködő partnerünk, szakmai tanácsadónk, mentorunk és barátunk, Molnár Attila, a GS1 Magyar Egészségügyi Felhasználói Csoport (MEFCS) elnöke, az EGVE korábbi elnöke tragikus balesetben 2023. augusztus 22-én elhunyt. 

Attila mintegy 40 éves széleskörű tapasztalattal rendelkezett a hazai egészségügy folyamatait, jogi- és humánpolitikai működési viszonyait illetően, amelyet finanszírozási-, és kórházvezetési szerepkörökben, illetve szakmai szervezetekben vállalt feladatai és tanácsadói területeken végzett szakmai tevékenysége során szerzett meg. A GS1 Magyarországgal megvalósított mintegy 8 éves együttműködése meghatározó volt a GS1 szabványok ágazatban történő elterjedése kapcsán.

Kulcsszerepet játszott abban, hogy a GS1 szabványok egészségügyben nyújtott előnyei intézményi és ágazati szinten is megismerésre kerülhessenek hazánkban, és azok alkalmazásba vételi lehetőségeit az ágazat széles köre megismerje, megértse, és elsajátítsa.

2015-ben ismerkedett meg a GS1 szabványrendszerrel, és mint a betegellátás gazdálkodási- és logisztikai rendszereit jól ismerő szakember, rögtön felismerte az abban rejlő hatékonyságnövelő és betegbiztonság erősítését kínáló lehetőségeket. Még az EGVE elnökeként felkarolta ezen lehetőségek megismertetésének feladatát, majd a GS1-vel együttműködve 2016-tól kapcsolatrendszerével aktívan részt vett a piaci szereplők és a hatósági-, illetve középirányítói szervek tájékoztatásában, a velük való kapcsolatfelvételek és egyeztetések szervezésében. A kezdetektől fogva támogatta, majd az elnöki feladatok felvállalásával 2016-tól vezette a MEFCS munkáját, elnökölte a piaci szereplők, illetve a hatósági szereplők számára szervezett találkozókat, üléseket. Kulcsszerepet vállalt a GS1 Egészségügyi szakértőképzés létrejöttében 2018-ban, ötleteivel és tudásával segítette a tematika összeállítását, a képzés valamennyi kurzusán tartotta a változásmenedzsment előadásokat, és nem utolsó sorban széleskörű ismertségével segítette a résztvevők toborzását. Feladatának tekintette a GS1 szabványok közérthető módon, gyakorlati példákkal történő ismertetését az ágazati szereplők körében.  Ez úton is köszönjük áldozatos munkáját, hitét és elkötelezettségét, szakmai tudását és emberi hozzáállását, segítőkészségét.

Attila közvetlen stílusát, nyitott személyiségét, közös gondolkozásra biztató mentalitását, támogató hozzáállását, valamint széles körű menedzsment ismereteit nem feledjük, hiányozni fog a GS1 közösségnek, és a hazai egészségügyi ágazatnak egyaránt.

Krázli Zoltán - GS1 Magyarország