Az EP is kiáll a nyomon követésért a digitális piactereken

Szigorú szabályok és korszakalkotó rendelkezések az online tér biztonságáért – július 5-én elfogadta az Európai Parlament a digitális piacokról és szolgáltatásokról szóló rendeleteket, amelyek elsődleges célja a nagy online platformok határozottabb szabályozása.

Július 5-én elfogadta az Európai Parlament azt a két rendeletet (ún. DSA és DMA rendeletek – Digital Services Act és Digital Markets Act), amelyek elsődleges célja a nagy online platformok határozottabb szabályozása. Az új rendeletek kifejezetten figyelnek a gyerekekre, mivel az őket célzó reklámtevékenységet szélesebb körben tiltani fogják, de visszafogják az adatalapú marketinget, és határozottak lesznek a felhasználókat manipuláló, megtévesztő, pszichés befolyásoláson alapuló felületek létrehozásával szemben is. Az új szabályok sok újdonságot hoznak majd a felhasználók életébe is.


Az Európai Unió évek óta készül a digitális piacok és szolgáltatások határozottabb szabályozására. Az EU célja egyrészt a felhasználók hatékonyabb védelme, másrészt, hogy megfelelő szabályozási eszközökkel egyenlő feltételeket teremtsen.

Ami offline jogellenes, az online is legyen az

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet egyértelműen meghatározza, hogy milyen kötelezettségeket kell teljesíteniük a digitális szolgáltatóknak – például a közösségi médiának és az online piactereknek – ahhoz, hogy kezelni tudják a jogellenes tartalmak terjedését, az online félretájékoztatás problémáját és más társadalmi kockázatokat. A feladatok arányban állnak az adott platformok nagyságával és társadalmi kockázataival.

Többek között az alábbi kötelezettségek jelennek meg a tervezetekben:

  • Fel kell lépni a jogellenes online tartalmak ellen és a platformoknak gyorsan kell reagálniuk, de úgy, hogy ne sérüljenek az alapvető jogok, köztük az adatok védelme és a véleménynyilvánítás szabadsága;
  • Meg kell erősíteni a nyomon követhetőséget és ellenőrizni kell az online piactereken értékesítő kereskedőket, hogy biztonságosak-e termékeik és szolgáltatásaik. Ez annak a szúrópróbaszerű ellenőrzését is magában foglalja, hogy a kifogásolt jogellenes tartalom újból felbukkan-e;
  • A platformoknak átláthatóbban és felelősségteljesebben kell működniük: több információval kell szolgálniuk például a tartalommoderálásról vagy a tartalmakat ajánló algoritmusok használatáról;
  • Tilos a megtévesztés és bizonyos célzott hirdetések használata. A tilalom az úgynevezett „sötét megoldásokra” is vonatkozik, tehát nem szabad a felhasználókat szándékos félrevezetéssel meggondolatlan, számukra előnytelen döntésekre késztetni.

Ezeknek a platformoknak könnyen hozzáférhetővé kell tenniük adataikat és algoritmusaikat a hatóságok és az általuk leellenőrzött kutatók számára.

Szankciók

A Bizottság piacvizsgálatot folytathat annak garantálására, hogy a digitális piacokról szóló új szabályok maradéktalanul érvényre jussanak és kövessék a digitális ágazat dinamikus változásait. Amennyiben valaki nem tartja be a szabályokat, a Bizottság pénzbírságot szabhat ki, amelynek mértéke elérheti az előző pénzügyi évbeli teljes világszintű forgalmának 10%-át, illetve ismétlődő szabályszegés esetén a 20%-át.

Hogyan érinti a szabályozás a felhasználókat?

Az új EU-s rendeletek sokkal nagyobb online biztonságot, a fogyasztóvédelem terén komoly előrelépést és olcsóbb szolgáltatásokat hozhat, ugyanakkor nem válik egyszerűbbé a digitális életünk, mert még több dologra kell majd figyelni.

A fentiek és más hasonló szabályok nagyobb fokú rugalmassághoz vezethetnek, és remélhetőleg egyre tudatosabbá, függetlenebbé tehetik a felhasználókat.

A GS1 szabványai segítik az átláthatóságot és a nyomon követést

A GS1 globális nonprofit szervezet 40 éve kiáll az átláthatóbb folyamatok és a nyílt ellátási láncok mellett és a különböző szabványaival segíti a felhasználókat ennek megvalósításában. Hiszünk a szabványok erejében és hiszünk abban, hogy a nyomon követhető folyamatok minden szereplő javát szolgálja; legyen szó a gyártókról, kereskedőkről, szállítókról, digitális piacterekről vagy a fogyasztókról. Mindenki érdeke a láthatóság és átláthatóság biztosítása. A jövőben az Európai Unió is erősíteni fogja ezt a vonalat jogszabályokkal és szankciókkal.

Kérje szakértőink segítségét a témában és legyenek az Ön cégének is a jövő felé mutató folyamatai!

Hogyan állíthatjuk vissza a vállalkozás sikeres, átlátható és hatékony működését, miközben a növekedésről se szeretnénk lemondani?

A GS1 Flow egy komplex folyamatfelmérési tanácsadás, melyet maximálisan az Ön cégére szabunk.

https://gs1hu.org/gs1-flow

Forrás: https://www.jogiforum.hu/cikk/2022/07/05/elfogadta-az-ep-a-digitalis-piacokrol-es-szolgaltatasokrol-szolo-rendeleteket/