A GS1 a MediKlaszterrel közösen segíti az orvostechnikai cégek UDI felkészülését

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt és a MediKlaszter 2019. október 7-én együttműködési megállapodást írt alá, melynek értelmében közös stratégiával és projektekkel kívánják támogatni az egészségügyi ágazat területén ellátandó feladatok hatékonyabbá tételét, GS1 szabványok és megoldások bevezetésével. A feladatok közt kiemelt szerepet kap az Európai Unió új rendeletei kapcsán az UDI bevezetés támogatása  a hazai orvostechnikai eszközgyártóknál.

Az Irinyi tervben a kormány kiemelten fejlesztendő területként, magas hozzáadott értéket adó, versenyképes ágazatként jelöli meg az egészségügyi szektort, ezen belül a dinamikusan fejlődő innovatív hazai orvosi berendezés- és eszközgyártást, aminek elsőszámú szakmai képviselője a MediKlaszter.

A MediKlaszter megalakulása óta az ágazat fejlesztését tűzte ki célul a hálózatosodás eszközével, a hazai orvostechnikai iparág még magyar tulajdonban lévő vállalkozásainak, az egyetemeknek, kutatóhelyeknek az összefogásával, figyelembe véve az aktuális iparpolitikai célkitűzéseket.

A GS1 Magyarország - a globális szabványok, a globális szabványosítás területén működő, több mint negyven éve alakult, semleges, non-profit szervezet hazai kizárólagos képviselete - elkötelezett a hazai egészségügy fejlesztése iránt. Napjainkban a GS1 rendszert – melynek legismertebb eleme a vonalkódos azonosítás - világszerte közel 1,5 millió cég használja különböző ágazatokban a világ 150 országában. Ezen ágazatok között megtalálható az egészségügy, a szállítás és logisztika, a légiközlekedés, a hadügy, a vegyipar, a vámügy, a számítógépes hardver és szoftverfejlesztés, a hulladékgazdálkodás és sok egyéb szektor is.

A GS1 Magyarország számára kiemelt fontosságú a hazai egészségügyi ágazat és ehhez kapcsolódóan a MediKlaszter által megfogalmazott tevékenységek támogatása, a megvalósításukban való aktív közreműködés.

Az említett szervezetek megállapodtak, hogy az egészségügyi szektor területén ellátandó feladatok hatékonyabbá tétele érdekében, valamint a már létező és/vagy a jövőben életbe lépő nemzetközi, Európa Uniós és nemzeti egészségügyi tárgyú jogszabályok szellemében, közös kiemelt feladatuknak tekintik a GS1 szabványok, és az ezeken alapuló egyes szolgáltatások bevezetésének elősegítését az egészségügy területén, melynek érdekében stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek.


Az stratégiai együttműködés határozatlan idejű, keretében konkrét projektek kerülnek megfogalmazásra és kivitelezésre. Az Együttműködési megállapodás aláírására a HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállításon belül a MediKlaszter konferenciájának részeként került sor.