5 éves a Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport (MEFCS)

A GS1 Magyarország egészségügyi szektorért felelős szakértői 2016 novemberében hozták létre a MEFCS közösséget azzal a céllal, hogy a hazai szereplőknek olyan tudás és információmegosztó platformot teremtsen, ahol a résztvevők a nemzetközi legjobb gyakorlatok, az aktuális jogszabályi kötelezettségek és számos más hasznos téma megismerése mellett saját tapasztalataikat is elmondhatják és új ismereteket szerezhetnek. 

A célok között szerepelt a GS1 szabványokkal kapcsolatos tudás szélesebb körben történő megismertetése is, hiszen világszerte egyre inkább elterjedt az egészségügy egyes szegmenseiben a GS1 szabványmegoldások alkalmazása, köszönhetően annak, hogy a szabványos azonosításokkal és jelölésekkel a folyamatok átláthatóbbá, pontosabbá, gyorsabbá és nem utolsó sorban biztonságosabbá tehetők.  A transzparens folyamatok, a hatékonyabb és fenntarthatóbb működés bevezetésével ma már számos kórház és betegápoló intézmény működése vált zökkenőmentesebbé, költséghatékonyabbá, nem utolsó sorban az orvosok és ápolók adminisztráció helyett jóval több időt fordíthatnak a gyógyításra.

De nem csak a kórházi és betegápoló intézmények terén kapnak egyre nagyobb szerepet a GS1 szabványelemek. A gyógyszerek, orvostechnikai eszközök pontos azonosítása, az egészségügyi ellátási láncok logisztikai folyamatai, valamint a gyártók, kereskedők belső logisztikája is sokat nyer az automatikus azonosítás többszintű, komplex bevezetésével.A Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport munkáját és találkozóit egy hatalmas európai uniós projekt is alátámasztotta: ez pedig nem más, mint az UDI rendszer bevezetése.

2017. május 5-én kihirdették az Európai Unió új, orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó rendeleteit. Az UDI rendszer globális szinten harmonizált keretrendszert kíván biztosítani az orvosi eszközök azonosításához, az ellátás minőségének jelentős javítása, a páciensek biztonsága és az üzleti folyamatok hatékonyabbá tétele érdekében. Az Európai Unió Orvostechnikai Eszközökre Vonatkozó Rendelete (MDR)és az In-vitro Diagnosztikai Eszközökre Vonatkozó Rendelete (IVDR) konkrétan meghatározza az uniós szintű UDI rendszer követelményeit.

Nem sokkal a Rendeletek kihirdetése után az Európai Bizottság hivatalosan is bejelentette a kiválasztott UDI kibocsájtó szervezeteket, köztük a globális GS1 szabványszervezetet is. Ez azt jelenti, hogy a GS1 globális szabványai megfeleltek az Európai Bizottság UDI azonosításra vonatkozó kritériumainak, azaz elősegítik az EU korábban kiadott Orvostechnikai Eszközökre Vonatkozó Rendeletének és az In-vitro Diagnosztikai Eszközökre vonatkozó Rendeletének megfelelően az európai szintű UDI rendszer sikeres bevezetését.A GS1 Magyarország egészségügyi szektorért felelős munkatársai hatalmas energiát fektettek és fektetnek folyamatosan a MEFCS közösség építésébe és fenntartásába, a rendszeres meetingek és kommunikáció megszervezésébe és a legaktuálisabb, legfrissebb ismeretek bemutatásába, melyet mindig a szakmailag leghitelesebb források felkutatásával, meghívott vendégelőadók segítségével prezentáltak a Csoportnak. A rengeteg munka meghozta gyümölcsét, hiszen a MEFCS meetingekbe és előadásokba egyre többen és egyre rendszeresebben csatlakoztak be, napjainkban közel 360 tagot tudhatunk a Csoportban a legkülönbözőbb hazai egészségügyi területekről.

A MEFCS 2016-ban történt megalapítása óta többszörösen bizonyította, hogy szükség van egy olyan, az egészségügyi szektor minden területéről érkező szakemberek számára rendszeresen szervezett fórumra, melyen a szektort érintő magyar és uniós jogszabályi változásokról tájékozódhatnak, megismerhetik a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokat és feltehetik kérdéseiket. Az elmúlt 5 évben 8 Plenáris Ülés mellett 27 munkacsoporti ülésen és több kórházbejáráson is részt vehettek a MEFCS Tagok.

A GS1 Magyarország, mint a MEFCS platform szervezője ezért úgy döntött, hogy a csoport számára a jövőben zárt tagsági oldalon, rendszerezetten elérhetővé teszi nem csak a korábbi ülések anyagát és az ülések rögzített változatát, de folyamatos figyelemmel kísérve a nemzetközi változásokat, egyéb hasznos szakmai anyagokat is rendelkezésre bocsájt az új platformon. 


Miért érdemes csatlakozni a MEFCS zárt tagságához?

  • A regisztráció önkéntes, a részvétel ingyenes;
  • A már csatlakozottak köre reprezentálja a teljes hazai ágazatot: kórházak, orvosi műszer- és gyógyászati segédeszközgyártók, gyógyszergyártók, illetve nagykereskedők, és szakmai szervezetek alkotják a Csoportot;
  • Naprakész információkat nyújtunk az ágazatot érintő aktualitásokról, jogszabályi változásokról;
  • A Csoport a kapcsolatrendszerek bővítésére kiválóan alkalmas;
  • A meghívott előadók előadásain keresztül lehetőség van az iparági újdonságokkal kapcsolatos szemléletmód bővítésére, a legjobb gyakorlatok megismerésére.

A Csoport vezetőjét a Csoport választja, működését a GS1 Magyarország koordinálja a Csoport által elfogadott Ügyrend szerint.

Az Egészségügyi Felhasználói Csoporton belül, amennyiben igény mutatkozik rá, egyes projektekre aktív munkacsoportok alakulhatnak a tagokból, példaként az alábbi területeken már aktívan működnek munkacsoportjaink:

  • kórházi nyomon követés;
  • orvostechnikai eszközök és az IVD termékek egységes azonosítása és jelölése.

A korábbi egységes ágazati termékcikktörzs munkacsoport újraindítása is tervben van 2022-ben.

Amennyiben Önnek fontos a MEFCS közösségben megosztott szakmai tudás és a csoport támogatása, regisztráljon MEFCS tagként a www.gs1hu.org/mefcs oldalon!