Ügyintézés új Partnereinknek


Az Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeiről kérjük olvassa el tájékoztatónkat ITT.


Regisztráció

Amennyiben korábban még nem állt kapcsolatban a GS1 Magyarországgal, online regisztráció segítségével létesíthet jogviszonyt. A regisztráció megkezdése előtt készítse elő cége hivatalos dokumentumát (cégkivonatát). Az online regisztráció során a következő adatokat kell megadnia: cégadatok, kapcsolattartói adatok, árbevétellel kapcsolatos adatok, banki adatok, igényelt szolgáltatások.

Kérjük, hogy a regisztrációs felület kitöltése előtt feltétlenül tanulmányozza át Általános Üzleti Feltételeinket!

A jogviszony létesítésének megkezdése előtt célszerű előkészíteni vállalkozása hivatalos hatósági okiratát, pl. cégkivonat, vállalkozói / őstermelői igazolvány.

Kérjük, hogy a regisztráció folyamán vegye igénybe a mezők melletti súgók segítségét.

Az online regisztráció azon jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezetek részére érhető el, amelyek Társaságunkkal és annak jogelődjeivel még nem álltak szerződéses jogviszonyban és magyar adószámmal rendelkeznek.

Az online regisztráció alatt kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Adja meg teljes adószámát és a licenckód kiadásának napját megelőző második lezárt adóévben elért teljes árbevétel (értékesítés nettó árbevétele) szerinti kategóriát. Kérjük, hogy az adószám helyes rögzítésére szíveskedjen fokozott figyelmet fordítani, az adószám téves rögzítése esetén ugyanis előfordulhat, hogy hibás adatokkal (cégnévvel és székhelycímmel) készül el a Licenc Szerződés, tekintettel a 4. pontban rögzítettekre. Nem létező adószám rögzítése esetén regisztrációját nem áll módunkban fogadni, így a regisztrációs űrlapot Önnek ilyen esetben ismételten be kell nyújtania.
 2. A GS1 szolgáltatások közül válassza ki az Ön által igényelt szolgáltatást / szolgáltatásokat. A GS1 Szolgáltatásokról bővebben az Általános Üzleti Feltételeink 1. számú mellékletét képező Szolgáltatásjegyzékből tájékozódhat. Ezen a felületen továbbá az Általános Üzleti Feltételek 2. számú mellékletében szereplő Díjjegyzék alapján tájékoztatjuk Önt a szolgáltatások regisztrációs és licenc díjairól.
 3. Céges adatainak rögzítését követően az „Adatok postázása” gombra kattintva küldje el igénylését elektronikus úton Ügyfélszolgálatunk részére.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott (cég)adatokat az „adatok postázását” követően az adószám alapján automatikusan ellenőrizzük. Eltérés esetén a Licenc Szerződést a közhiteles nyilvántartásból származó adatok figyelembe vételével készítjük elő és küldjük meg az Ön hivatalosan bejelentett kapcsolattartói elektronikus levelezési címére. FONTOS, hogy az előzőekre figyelemmel a Licenc Szerződésben szereplő adatokat Ön fokozottan ellenőrizze és hibás adat észlelése esetén (amennyiben a hiba a cégnevet vagy a székhelycímet érinti) a hibát ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (telefon: +36 1 237 7240; e-mail: info@gs1hu.org) kollégáink részére jelezze. Egyéb (tehát nem a cégnevet vagy székhelycímet érintő) hiba esetén (pl. választott szolgáltatásban tapasztalható hiba) Önnek lehetősége van a regisztrációs felületen elvégezni a módosításokat. FONTOS, hogy a Licenc Szerződés elektronikus úton történő elfogadásával Ön erősítse meg a regisztrációt. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a regisztrációs szándékát 72 órán belül nem erősíti meg, akkor a regisztrációs folyamatot megszakítjuk és az e-mailben kiküldött Licenc Szerződést töröljük.
 5. A GS1 szolgáltatások felhasználási jogának teljes körű igénybevétele érdekében kérjük a Licenc Szerződést kinyomtatni és cégszerűen aláírva elküldeni a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. részére az alábbiak módok egyikén:
  Postai úton: 1139 Budapest, Fáy utca 1/B.
  E-mailben: info@gs1hu.org
 6. Az igényelt szolgáltatások regisztrációs és licenc díjairól kiállított számlát elektronikus számlaként, vagy postai úton küldjük meg. A regisztrációs és a licencdíjakat a GS1 Magyarország Általános Üzleti Feltételeinek Díjjegyzéke tartalmazza.
 7. A számlánk pénzügyi teljesítését követően a hivatalosan bejelentett kapcsolattartói elektronikus levélcímükre Igazolást küldünk az igényelt GS1 szolgáltatásokról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó licenckódokról és azok lejáratáról.
 8. Jelszógeneráláshoz szintén elektronikus levelet küldünk a GS1 Magyarország honlapja MyGS1 (védett) felületének eléréséhez (jogviszonnyal összefüggő, dokumentumok, Tudástár elérése).
MEGJEGYZÉS

Az online regisztráció során kérjük, hogy csak olyan kapcsolattartói, ill. elektronikus számlázási e-mail címet adjon meg, amelyhez rendelkezik hozzáféréssel, figyelemmel arra, hogy a GS1 Magyarország Általános Üzleti Feltételei szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat is szerződési nyilatkozatnak minősül, így csak az adott címre kapott levél segítségével tudja befejezni a regisztrációját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi politikánkra tekintettel az ingyenes levelezőrendszerek által biztosított e-mail címeket (freemail.hu, citromail.hu, vipmail.hu stb.) nem áll módunkban elfogadni.

Online regisztráció
Amennyiben korábban cége már rendelkezett GS1 jogviszonnyal, válassza az offline regisztrációt, és töltse ki a Licenc szerződést.
Kérjük, hogy a regisztrációs felület kitöltése előtt feltétlenül tanulmányozza át Általános Üzleti Feltételeinket!

Regisztráció a Licenc Szerződés elektronikusan történő kitöltésével:

Kérjük Önt, hogy az egyszerűbb és gyorsabb regisztráció érdekében vegye igénybe a súgó linkek segítségével kialakított KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t

 • Kitöltést követően a kinyomtatott és cégszerűen aláírt Licenc szerződést, (Egyéni vállalkozók ill. Őstermelők esetében a vállalkozói/őstermelői igazolvány valamint az adóbejelentő lap másolatával együtt) küldje el a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. részére az alábbiak módok egyikén:
 • Postai úton: 1139 Budapest, Fáy utca 1/B.
 • E-mailben: info@gs1hu.org
 • A Licenc Szerződés (ld. lent) alapján ellenőrizzük a hivatalos adatait és jogosultságát, melynek eredményessége esetén elvégezzük a regisztrációt.
 • Az igényelt szolgáltatások regisztrációs és licenc díjairól kiállított számlát elektronikus számlaként, vagy postai úton küldjük meg. A GS1 Szolgáltatásokról bővebben az Általános Üzleti Feltételeink 1. számú mellékletét képező Szolgáltatásjegyzékből tájékozódhat. A regisztrációs és a licenc díjakat a GS1 Magyarország Általános Üzleti Feltételeinek 2. számú mellékletét képező Díjjegyzék tartalmazza.
 • A számlánk pénzügyi teljesítését követőn a hivatalosan bejelentett kapcsolattartói elektronikus levélcímükre Igazolást küldünk az igényelt GS1 szolgáltatásokról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó licenckódokról és azok lejáratáról.
 • Jelszógeneráláshoz szintén elektronikus levelet küldünk a GS1 Magyarország honlapja MyGS1 (védett) felületének eléréséhez (jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, Tudástár elérése).
Tovább az offline regisztrációs űrlaphoz