Gyakran Ismételt Kérdések

III. Általános információk a GS1-ről


A GS1 a globális szabványok terén működő, mintegy negyven éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi nonprofit szervezet, amely tagszervezetei által több mint 20 szektorban, közel 150 országban biztosít szabványos azonosítási, adatgyűjtési, és adatmegosztási megoldásokat, mintegy másfél millió cég számára.

A GS1 egy globális szabvány és megoldás rendszer, amely az ellátási láncok hatékonyságának, láthatóságának javítására szolgál. A GS1 Rendszert a GS1 közösség működteti a brüsszeli székhelyű GS1 AISBL központi szervezet irányításával. A GS1 AISBL egy semleges non-profit szervezet, amelynek rendeltetése, hogy globális szinten vezesse és irányítsa a GS1 globális szabványok és megoldások fejlesztését és megvalósítását. A GS1 AISBL tagjai a GS1 nemzeti tagszervezetek, - Magyarországon a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. - melyek területükön kizárólagosan jogosultak a GS1 rendszer működtetésére a GS1 licenc és szellemi tulajdonjogok gyakorlására.

A GS1 szabvány és megoldásrendszer alapját az egyedi azonosítás adja, amely egy szabályozottan karbantartott számozási rendszer, amit számos nemzetközi szervezet, így többek között az ISO is nyilvántart és elismer.

A GS1 számozási rendszer a GS1 tagszervezeteknek kiosztott számtartományokon – prefixeken - illetve, a GS1 tagszervezetek által a felhasználó vállalatoknak kiosztott további cégazonosító számtartományokon – cégprefixeken - alapszik.

Az így kialakított azonosítási rendszerre épülő adatjelölési és adathordozói módozatok, – vonalkódok és elektronikus rádiófrekvenciás címkék, továbbá adattovábbítási – elektronikus kommunikációs üzenetek és az azokat kiszolgáló adatbázis szabványok, valamint az ezeken alapuló áru nyomon követési, visszahívási, fenntarthatósági és további üzleti felhasználások és megoldási rendszerek, mind a GS1 szabvány és megoldás rendszer részei, a GS1 szellemi tulajdonai, licencbe adható és licencbe vehető elemei.

A GS1 Rendszer a világ legelfogadottabb szabványrendszere az ellátási láncokban a legkülönbözőbb szektorokban. Elemei a következők: a GS1 prefixek és cégprefixek, a GS1 vonalkód szabványok, a GS1 azonosító kulcsok (GS1 ID Keys), a GS1 Számbank, az automatikus, illetve elektronikus azonosítás és adatgyűjtés szabvá­nyai (AIDC, EDC/RFID), a GS1 elektronikus kereskedel­mi szabványai (GS1 e-Com) és a GS1 hálózatok. 

Bővebb információt a SZABVÁNYOK menüpontban olvashat. 
A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a GS1 nemzetközi szervezet kizárólagos magyarországi képviselője, amely segíti a GS1 szabványrendszer hazai alkalmazásba vételét. Társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló partnerek használhatják a GS1 szabványokat, globális cégprefixet igényelhetnek GS1 szabványos azonosító számok képzése céljából, az azonosító számokat megjeleníthetik többféle GS1 jelképben, leolvashatják azokat. A regisztrációkor minden partner részére kiosztásra kerül a több felhasználási lehetőséget biztosító GLN szervezetazonosító számuk, megismerhetik az azonosítás legújabb technológiáit, és részt vehetnek az azonosítási megoldásokról és módszertanokról szóló képzéseken, szakmai konferenciákon, stb.

 A szolgáltatások részletes leírását az Általános Üzleti Feltételek 1. sz. mellékletében található Szolgáltatásjegyzék tartalmazza.

Kizárólag a GS1 MAGYARORSZÁG, a GS1 nemzetközi szervezet Magyarországon működő nemzeti tagszervezete, amely a hatályos Általános Üzleti Feltételei szerint hazánk területén kizárólagos joggal biztosítja az igénylőknek a GS1 nemzetközi szabványok használatát.
A GS1 Magyarország szerződéses feltételeit a mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei és annak elválaszthatatlan mellékletei rögzítik.


A Szerződéscsomag része továbbá a Licenc szerződés, az Igazolás és az Adat-és Információvédelmi Szabályzat.

Az ügyfélfogadási idő minden munkanapon 9 - 12 óráig tart a GS1 Magyarország székhelyén (1139 Budapest, Fáy utca 1/b.) Személyes ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Telefonon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 között, pénteken 8:00-14:00 óráig érhetőek el az ügyfélszolgálat munkatársai.