Mit jelent az ellátási lánc átláthatósága és miért fontos?

Az ellátási lánc láthatóság nem jelent mást, mint annak képességét, hogy pontosan tudjuk, mi zajlik az ellátási láncunkban. A megtévesztően egyszerű jelentés ellenére ezt egyáltalán nem könnyű elérni. Az elmúlt néhány évben számos szervezet tapasztalt nem tervezett ellátási lánc zavarokat rendkívüli időjárás, természeti katasztrófák, gyártüzek vagy más formában jelentkező, az ellátási lánc rendes menetét gátoló eseményeket.

Amikor ezeket az eseményeket elemzik, nem ritkán a vállalatokat váratlanul éri, hogy ellátási láncuknak nem megfelelő a láthatósága. Egyes esetekben a vállalatok nem tudták, hogy hol találhatók a beszállítók és alvállalkozók, míg más esetekben nem voltak tisztában a kiterjesztett ellátási láncuk kritikus függőségeivel. Ezek a problémák a COVID-19 lezárását követően sem tűntek el, ahogy a vállalkozások megpróbálják újraindítani a termelést.

Mit jelent az ellátási lánc átláthatósága?

Az ellátási lánc átláthatóságának különböző meghatározásaiban közös pont az a képesség, hogy a nyersanyagokat és alkatrészeket az eredeti beszállítóktól és gyártóktól a szervezet gyártó létesítményein keresztül a vásárlókig nyomon lehet követni. A kiskereskedelmi műveletek esetében ez a meghatározás kiterjed az áruknak a beszállítóktól a végfelhasználókig történő nyomon követésére is.

Ideális esetben és jó ellátási lánc átláthatóság esetén az ellátási vezető hozzáférhetne a megrendelések részletes státuszadataihoz, mint például:

 • A megrendelést a beszállító átvette
 • A hiánytalan megrendeléshez szükséges nyersanyagok státusza
 • A szállító gyártási programja és státusza
 • A megrendelés beszállítótól történő szállításának időpontja
 • A szállítás részletei
 • Ügyfél- és szabályozási információk
 • A megrendelések aktuális állapota, különösen a tervhez viszonyított tényleges előrehaladás tekintetében

Ahhoz, hogy az ellátási lánc láthatóságából származó előnyöket teljes mértékben ki lehessen használni, az ilyen ellátási láncra vonatkozó információknak valós időben nyomon követhetőnek kell lenniük, bár a gyakorlatban kevés szervezet éri el teljes mértékben ezt a kifinomultsági szintet.

A nagyfokú átláthatósággal rendelkező ellátási láncok jellemzői

A nagy átláthatósággal rendelkező ellátási lánc fő jellemzője, hogy egy pillantással meg lehet állapítani az ellátási lánc összes elemének általános állapotát, akár részletekbe menően.

A gyártással összefüggésben meg kell tudni határozni, hogy a gyártáshoz szükséges összes inputanyag rendelkezésre áll-e raktáron vagy előre tervezett szállítás formájában. Ideális esetben bizonyos fokú integrációra van szükség a vállalat, a beszállítók és a logisztikai szolgáltatók rendszerei között, hogy lehetővé váljon bármely megrendelés helyének és állapotának ellenőrzése.

Ha valami rosszul sül el - és ez elkerülhetetlenül megtörténik -, a nagy átláthatóságú ellátási lánc azonnal jelzi, hogy probléma van. A beszállítók rendszereivel való integrációnak köszönhetően ez elegendő időt biztosít a probléma megoldására vagy alternatív intézkedések megtételére.

Miért fontos, hogy egy ellátási lánc átlátható legyen?

A legtöbb modern ellátási lánc rendkívül összetett. A Geodis logisztikai vállalat által több mint 600 magas szintű globális ellátási lánc szakember körében végzett 2017-es globális ellátási lánc felmérés szerint 70%-uk megjegyezte, hogy az ellátási lánc komplexitása a fő probléma az ellátási lánc átláthatósága szempontjából. Érdekes volt, hogy a megkérdezettek mindössze 6%-a gondolta úgy, hogy vállalata képes teljes átláthatóságot elérni az ellátási lánc minden belső, bejövő és kimenő aspektusára vonatkozóan. A legtöbb megkérdezett vállalat egyöntetűen úgy vélte, hogy az ellátási lánc átláthatóságának javítása legalább olyan fontos a szervezet számára, mint a termékek rendelkezésre állása és a pontos szállítás. Az ellátási lánc átláthatóságának fontosságát jelzi, hogy az ellátási lánc teljes átláthatóságával rendelkező vállalatok átlagosan magasabb EBIT-et (Earnings before Interests and Taxes) értek el a forgalomhoz kapcsolódóan, mint a korlátozott átláthatósággal rendelkező vállalatok.

Ezek a számadatok jól mutatják a magas szintű ellátási lánc átláthatóságának fontosságát és azt az előnyt, amelyet az alacsonyabb szintű átláthatósággal küzdő vállalatokkal szemben nyújt.

Az ellátási lánc átláthatóságának típusai

Az ellátási lánc átláthatóságával kapcsolatos követelmények iparágtól függően nagymértékben eltérnek. Bizonyos esetekben az egyes komponensek nyomon követésére van szükség, míg más esetekben a nyomon követés tételes szinten történik. De mindkét esetben a nyomon követhetőségi és láthatósági követelmények az alkatrészek fizikai elhelyezkedésénél és állapotánál többet tartalmaznak, illetve a minőségellenőrzésre és egyéb információkra is kiterjednek, mint például:

 • Köteg- vagy lot-szám;
 • Rendelési információk;
 • Gyártás dátuma;
 • Anyagtanúsítványok;
 • Beszállítói információk;
 • Jogi és biztonsági tanúsítás.

Bizonyos esetekben a gyártóknak az egyes termékeket és alkatrészeket egyedi sorozatszámuk vagy azonosító kódjuk alapján kell nyomon követniük. Ez olyan esetekben fontos, amikor a termékek hasonlóak, de nem azonosak, például a járműgyártóknál, ahol különböző vágásokat és színválasztékokat alkalmaznak. Más iparágakban az azonos alkatrészek vagy termékek tételeinek állapotát és helyét kell tudni meghatározni a piaci követelmények teljesítésének biztosítása érdekében.

Sok esetben olyan átláthatóságra van szükség, amely túlmutat az 1. szintű beszállítókon, a 2. szintű és 3. szintű beszállítókig, hogy képesek legyünk meghatározni a nyersanyag- és alkatrész-beszállítókat érintő eseményekből és katasztrófákból eredő problémákat.

Az ellátási lánc átláthatóságát befolyásoló kérdések

Az ellátási lánc átláthatóságával kapcsolatos legnagyobb probléma az információk megfelelő formában és helyen történő összegyűjtése. Holisztikusan szemlélve egy vállalat ellátási lánca a legkisebb és legtávolabbi beszállítóval kezdődik, és a szervezeten keresztül egészen a végső vásárlóig tart. A termékek nyomon követése ezen a hálózaton keresztül kihívást jelent, különösen akkor, ha a szervezet minden egyes alkalmazáshoz különböző szoftvercsomagokat használ. Még egy szervezeten belül is nehéz lehet az ellátási lánc átláthatóságát elérni, hacsak nem használnak olyan, mindent egyesítő ERP-megoldásokat, mint az SAP, a NetSuite és az Oracle. Emellett az információknak aktuálisnak kell lenniük ahhoz, hogy használhatóak legyenek, tehát valós időben kell rendelkezésre állniuk. Egy másik figyelembe veendő tényező, hogy ugyanazoknak az információknak az egész szervezetben elérhetőnek kell lenniük, nem csak a CPO számára, így az ügyfelekkel beszélgető értékesítőknek pontosan ugyanazokhoz az információkhoz kell hozzáférniük, mint a beszerzésnek és a logisztikának.

Az ellátási lánc átláthatóságát javító technikák és eszközök

Figyelembe véve az ellátási lánc összetettségét, az első lépés az ellátási lánc átláthatóságának eléréséhez a szervezet céljainak egyértelmű meghatározása. Abból kiindulva, hogy előbb meg kell tanulni járni, mint futni, ezeknek a céloknak reálisnak kell lenniük, és figyelembe kell venniük a szervezet érettségi szintjét, informatikai rendszereit és szakértelmét. Gyakran segíthet egy külső logisztikai szakértő bevonása.

Feltehetően a folyamat magában foglalja az informatikai beállítások felülvizsgálatát és a megfelelő ellátási lánc szoftverekbe való beruházást a beszállítókkal, a logisztikai partnerekkel és a vállalati szoftverekkel való kapcsolódás érdekében. Ez azt is maga után vonhatja, hogy az elektronikus adatcsere (EDI) folyamatok segítségével adatátalakításra van szükség ahhoz, hogy a vállalati rendszerek képesek legyenek a beszállítók információinak olvasására és felhasználására. Egy másik lehetőség megfontolni az ellátási lánc modellező szoftverek használatát, amelyek képesek a megfelelő információk kinyerésére és elemzésére az adattárházból.

Az IoT használata a szállítmányok nyomon követésére

Bár lehetséges a beszállítóktól és logisztikai cégektől származó adatok felhasználása, az IoT-technológiát használó közvetlen nyomon követés számos előnnyel jár. Különböző nyomonkövetési lehetőségek léteznek, beleértve az RFID-technológiát, a csatlakoztatott IoT-érzékelőket és a speciális, alacsony frekvenciájú nyomonkövetési hálózatokat, amelyek képesek a szállítmányok helyének és állapotának nyomon követésére és ellenőrzésére. A valós idejű nyomon követés képességén túl ezek az IoT-eszközök képesek a hőmérséklet, a nedvesség, a hirtelen terhelés és más, a rakomány biztonságának és sértetlenségének biztosításához elengedhetetlen paraméterek nyomon követésére.

Javíthatja-e a fejlett analitika az ellátási lánc átláthatóságát?

Már most nyilvánvaló, hogy az ellátási lánc valódi átláthatósága egy nehezen elérhető cél. Még akkor is, ha a szervezetek korszerű vállalati rendszerrel rendelkeznek, valószínűleg számos hiányosságot kell leküzdeniük az ellátási lánc átláthatóságával kapcsolatban. Ráadásul a tranzakciós rendszerek, például az ERP és MRP2 szoftverek által nyújtott információk nem mindig könnyítik meg a döntéshozatal irányításához szükséges lépést. Ehelyett ezek a rendszerek gyakran csak olyan információkat szolgáltatnak, amelyek egyszerűen azt jelzik, hogy egy adott megrendelés időben érkezik-e vagy sem. Ahogy Lora Cecere megállapítja a "Visibility: If Only I Could See" című cikkében, sok vállalat küzd az ellátási láncra vonatkozó információk értelmezésével és a teendők meghatározásával. Véleménye szerint az ellátási lánc valódi átláthatóságának eléréséhez a vállalatoknak túl kell lépniük azon, hogy tudják, mi történik (leíró analitika), és meg kell jósolniuk, mi fog történni, megtéve a lépést az előíró analitika és a kognitív analitika felé, amely képes irányítani a megalapozott ellátási láncra vonatkozó döntéshozatalt.

E kihívások ellenére az ellátási lánc átláthatóságának növelése számos előnnyel jár. Cecere könyvére alapozva jó kiindulópont lehet a fejlett elemző szoftverek használata a szervezet strukturált és strukturálatlan ellátási lánc adataihoz való hozzáféréshez. E szoftver segítségével lehetséges lenne a szervezet ellátási láncának modelljét létrehozni, majd azt felhasználni az ellátási lánc átláthatóságának növelésére, és meghatározni a legjobb ellátási láncra vonatkozó döntéseket és kompromisszumokat, amelyek segítik a szervezet előrehaladását.

Forrás: https://www.riverlogic.com/blog/what-is-supply-chain-visibility-and-why-is-it-important