Klinikai betegút és -ellátási lánc GS1 szabványokkal

A klinikai betegút során hogyan alkalmazhatók a GS1 szabványok a hatékonyság növelésére? Alkalmazásuk milyen hatással van a teljes egészségügyi ellátási láncra? Fontos kérdések, melyekre cikkünk választ kínál.

A globális szabványok elfogadása és használata már számos esetben bizonyította, hogy képes a végpontok közötti nyomon követhetőség megteremtésére, javítva a betegbiztonságot és növelve a működési hatékonyságot.

Növelje a betegbiztonságot és javítsa a működési hatékonyságot a GS1 szabványok alkalmazásával!

A GS1 szabványok, mint egy közös nyelv elemei, biztosítják a megbízható információcserét az egészségügyi ellátási lánc valamennyi érdekelt fele között. Az egészségügyi szervezetek arra törekszenek, hogy a lehető legjobb, legbiztonságosabb és leghatékonyabb ellátást biztosítsák a betegeik számára. Ehhez kiemelten fontos, hogy a megfelelő orvosi személyzet, a megfelelő eszközök és termékek a megfelelő helyen és megfelelő időben elérhetők legyenek a páciens számára.


A GS1 szabványok által biztosított közös nyelv segíti az egészségügyi szervezeteket abban, hogy mindez megvalósulhasson a klinikai betegút során. Az információk azonosítását, gyűjtését és megosztását segítő GS1 szabványokat valamennyi egészségügyi szervezet használhatja az ellátás minőségének, továbbá az informatikai rendszerek közötti megbízható információcserének  a biztosítása érdekében. A GS1 azonosító kulcsokat tartalmazó vonalkódok leolvasása lehetővé teszi az összes tevékenység láthatóságát a páciens kezelési útja során, így biztosítható a teljes nyomon követhetőség a klinikai betegút hatékonyabbá tétele és a betegbiztonság javítása érdekében.

A klinikai betegút fogalma

A klinikai betegút magában foglalja a páciens útját az egészségügyi intézményen belül. Több ellátási pontból áll; az egészségügyi intézmény különböző helyszínein vagy osztályain, különböző érdekelt felek (beleértve a betegeket és az ellátást nyújtó személyzetet is) bevonásával. Ezen ellátási pontokon a terméket, tárgyi eszközt vagy orvostechnikai eszközt megrendelik, szállítják, felhasználják vagy visszaküldik. Emellett gyógyszert írnak fel és információt cserélnek egymással. Mindehhez elengedhetetlen az adatok pontos rögzítése a naprakész és valid betegnyilvántartás érdekében.


GS1 szabványok a teljes körű nyomon követéshez

A klinikai betegút során többek között a következő GS1 azonosítókulcsok alkalmazhatók:


GSRN
(Global Service Relation Number; Globális szolgáltatási kapcsolat szám):
 Betegek, ápolók, kórházi ellátó személyzet egyedi azonosítására szolgál. Lehetővé teszi az emberek összekapcsolását egy beavatkozással, tevékenységgel vagy egy folyamat lépéseivel.

GTIN 
(Global Trade Item Number; Globális kereskedelmi áruazonosító szám):
 Termékek azonosítására szolgál, beleértve a gyógyszert, orvostechnikai eszközt, sebészeti műszert, implantátumot, orvosi fogyóeszközt is.

GIAI
(Global Individual Asset Identifier; Globális egyedi tárgyazonosító szám):
 Az egészségügyi intézményben alkalmazott anyagok és eszközök (lélegeztetőkészülék, defibrillátor, de akár a betegágyak is) beazonosítására szolgál.


GLN
(Global Location Number; Globális helyazonosító szám):
 Helyek azonosítására szolgál; a létesítménytől vagy kezelési helytől a tárolási helyig, a szobáig, vagy akár a betegágyig.Az említett GS1 azonosító kulcsok alkalmazása lehetővé teszi az egészségügyi ellátási lánc kapcsolódását a klinikai munkához, a teljes körű nyomon követhetőség biztosításával pedig számos előny és megtakarítás realizálható valamennyi érdekelt fél számára.

Az egészségügyi ellátási lánc

Az egészségügyi ellátási lánc egy megosztott folyamat a klinikai és nem klinikai érdekelt felek között, amely egyaránt kapcsolódik a betegellátás valamennyi pontjához annak érdekében, hogy a megfelelő terméket a megfelelő időben és helyen, a megfelelő beteg kapja meg. A termékek fizikai mozgásával párhuzamosan a gyártók, beszállítók, egészségügyi szervezetek és egészségügyi nyilvántartások között folyamatosan cserélődnek a gyűjtött adatok és tevékenységek.

Általánosan jellemző lépések az egészségügyi ellátási láncban:

  • A gyártó az általa előállított terméket vagy eszközt a forgalmazónak vagy a nagykereskedőnek szállítja.
  • A belső logisztikai csapat szétosztja a terméket vagy eszközt az egészségügyi intézményen belül, ügyelve arra, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő időben a megfelelő mennyiség rendelkezésre álljon.
  • A beteg személyazonosságának megerősítése érdekében leolvassák a betegkarszalagot és a leolvasott adatokat rögzítik az elektronikus betegnyilvántartásba.
  • A felhasznált gyógyszert és orvostechnikai eszközt leolvassák, ellenőrzik a hibák megelőzése érdekében, és szintén feltöltik a kezelt beteg nyilvántartásába.

A naprakész adatnyilvántartás elősegíti a hatékony készletkezelést, a beszerzést, a lejárati idő ellenőrzését és a fel nem használt termékek időben történő visszaszállítását, továbbá segíti a kimutatásokhoz és kutatásokhoz szükséges adatok gyűjtését. Emellett a szabványosan gyűjtött és rögzített adatok nagy jelentőséggel bírnak a forgalombahozatal utáni felügyelet egységesítése, továbbá a termékvisszahívás esetén is.

Valamennyi érdekelt fél számára elérhető előnyök:

A klinikai betegút során a személyek, termékek, eszközök és helyek GS1 szabványos azonosításával lehetővé válik az egészségügyi ellátási lánc összekapcsolása. A GS1 azonosító kulcsok egy közös nyelv részét képezik, amelyek segítik az egészségügyi szervezeteket és beszállítókat az egymással való jobb együttműködésben, továbbá a termékek teljes nyomon követhetőségének elérésében.

Az előnyök az egészségügy valamennyi érintettje számára elérhetők. Közösen a betegbiztonság növelhető, továbbá hatékonyabb ellátás biztosítható a betegek számára.

Tekintse meg a GS1 szabványokkal támogatott klinikai betegutat bemutató rövid videót:


Ha szeretne bővebb tudást elsajátítani a GS1 szabványok gyakorlati bevezetésével kapcsolatosan, jelentkezzen az idei utolsó GS1 egészségügyi szakértőképzésünkre most!

Bővebb információ és online jelentkezési űrlap: https://gs1hu.org/eu-szakerto-kepzes