Hazai Lean&Green együttműködés született a zéró kibocsátásért

2019. november 14-én az MLBKT őszi Kongresszusának keretében Együttműködési megállapodást írt alá a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt., a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) valamint a Holland Királyság Magyar Nagykövetsége. A szakmai együttműködés keretében a nemzetközi Lean&Green Europe program törekvéseit kívánják hazánkban is meghonosítani, azaz a közös cél a széndioxid-kibocsátás hatékony csökkentése az ellátási láncok szállítmányozási folyamataiban. 

A logisztikai szektor és általánosságban az ellátási lánc valamennyi szereplője számára folyamatos kihívás a versenyképesség megtartása, melynek alapja a hatékonyság és gazdaságosság, de egyre meghatározóbb eleme a fenntarthatóságra törekvés is. A szállítmányozás velejárója a jelentős mértékű CO2 kibocsájtás, azonban az együttműködő üzleti partnerek és nem utolsó sorban a fogyasztók egyre erőteljesebben fogalmazzák meg elvárásukat egy olyan felelősségteljes logisztikai működés iránt, amely igyekszik ezt a kibocsátást különböző intézkedésekkel fokozatosan csökkenteni.

Az emisszió csökkentésére törekvő szakértők rámutattak arra, hogy a hatékony intézkedések érdekében az ellátási lánc teljes hosszában, annak valamennyi pontján működő vállalkozásoknak célszerű összehangolniuk az ezirányú kezdeményezéseiket. Napjainkban ez a legtöbb esetben határon átívelő folyamatokat jelent, ezért európai szintű együttműködésre van szükség.


A Hollandiában életre hívott Lean & Green Europe program célja, hogy Európa-szerte ismertté és elérhetővé tegye mindazon megoldásokat, melyekkel a hatékony szállítmányozással egyidőben megvalósítható a CO2 kibocsátás csökkentése is.

A Holland Királyság Nagykövetsége gazdasági téren az egyik fő prioritásaként határozta meg a körforgásos gazdaság népszerűsítését Magyarországon. Ezért tavaly a magyar Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért/BCSDH-val együttműködve megalapította a Magyar Körforgásos Gazdaság Platformot, amelynek jelenleg 70 tagja van a kormányzati, intézményi és vállalati szektorból. A körforgásos gazdaságra történő áttérés egyik eleme a logisztikai szektor zöldítése.

”Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ünnepélyesen bejelentsem a Magyar Lean&Green Platform megalakulását, amelynek létrejöttéhez nagykövetségünk is aktívan hozzájárult. A Lean&Green Platform Hollandia klímasemleges elköteleződését, illetve külföldi ambícióit jelzi” – mondta René van Hell nagykövet. - Hollandia célja, hogy 2030-ig 49%-kal csökkentse a hazai károsanyag-kibocsátását és 2050-re teljesen átálljon a körforgásos gazdaságra az összes érintett szereplő bevonásával. A Lean&Green Platform a logisztika zöldítésével hozzájárul e cél eléréséhez. Mivel ez a program, amelynek egyik kezdeményezője a Holland Infrastrukturális és Környezetvédelmi Minisztérium volt 2008-ban, egy jó példája az európai szintű együttműködésnek, nagyon örülök, hogy most Magyarország is csatlakozik hozzá! Ezt az együttműködést erősíti a ma aláírt megállapodás is magyar partnereinkkel, a GS1-gyel és az MLBKT-vel, hogy együtt dolgozzunk Magyarországon a logisztika zöldítésén!’’

A GS1 Magyarország 2019. október 1-jével vált a Lean&Green Europe szövetség tagjává, ezáltal a „zéró kibocsátás” küldetés hazai koordinátorává.

„A GS1 globális szabványszervezet kizárólagos hazai képviselőjeként a GS1 szabványok nyújtotta hatékonyság és költségoptimalizálás mellett célunk, hogy a jövőben a környezettudatos és a fenntarthatóságra törekvő vállalkozásokat is támogatni tudjuk.”mondta Kétszeri Dávid, a GS1 Magyarország üzletkapcsolati igazgatója„A GS1 küldetése az üzleti szereplők közötti együttműködések koordinálása, támogatása. A Lean&Green program tökéletesen illeszkedik ebbe a tevékenységbe, hiszen ahhoz, hogy ágazati szinten jelentősen csökkenthessük a CO2 kibocsátást, szükség van az ellátási lánc minden szereplőjének összefogására. Pontosan ezt igyekszünk majd elősegíteni itthon is a program keretében.”  

A Lean&Green program célja, hogy a logisztikai szektor képviselőivel együttműködve inspirációt, útmutatást és eszközt nyújtson a vállalkozásoknak a CO2 kibocsátás hatékony visszaszorításához.

Az MLBKT a hazai logisztikai szektor legátfogóbb és legaktívabb szakmai szövetsége, 2011-ben meghirdetett új küldetését a fenntarthatóság gondolatára építve dolgozta ki. Az MLBKT azoknak az ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó szakembereknek a közössége, akik hatékony, fenntartható és etikus ellátási láncokat hoznak létre, működtetnek és fejlesztenek.

„Szakmai szervezetként szeretnénk minden eszközzel tagjaink, és partnereink segítségére lenni, hogy a hétköznapok szintjén, vállalatuk beszerzési és logisztikai területein kidolgozzanak és bevezessenek olyan változtatásokat, amelyek csökkentik a tevékenységük vagy termékük szén-dioxid kibocsátását. Hiszünk abban” – tette hozzá Horváth Péter, az MLBKT elnöke – „hogy a fenntarthatóság társadalmi hasznossága mellett gazdaságilag is kifizetődő stratégia a vállalatok számára. A Lean&Green Europe kezdeményezés céljai megegyeznek az MLBKT céljaival, és bízunk benne, hogy a program keretében egy független szervezet által kiadott elismerés megszerzése igazi presztízsértéket és követendő példát jelent minél több vállalat számára.”  Az Együttműködési keretmegállapodás aláírását követően megkezdődik a munka és elindul a hazai program, melyről bővebben a GS1 Magyarország weboldalán, a www.gs1hu.org/lean-and-green aloldalon kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.

A Holland Királyság magyarországi Nagykövetségéről

A Holland Királyság magyarországi Nagykövetsége a kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítésén dolgozik. Elsődleges feladatunk azon holland vállalkozások számára nyújtott tanácsadás, amelyek Magyarországon szeretnének letelepedni vagy magyar cégekkel szeretnének üzleti kapcsolatot létesíteni bármely szektorban. Jelenleg több mint 800 holland cég van jelen a magyar piacon és a két ország összesített kereskedelmi mérlege EUR 7milliárd.

A GS1 Magyarországról

A GS1 a globális szabványok, a globális szabványosítás területén működő, több mint negyven éve alakult, semleges, non-profit szervezet. A szervezet a világ 114 különböző országának nemzeti tagszervezetei, az ún. GS1 Tagszervezetek hálózatán keresztül működik. A GS1 Magyarország a GS1 nemzetközi szervezet kizárólagos magyarországi képviselője, azaz a hazánkban működő GS1 Tagszervezet.

A GS1-et eredetileg az élelmiszer- és más fogyasztási cikkek szektorainak gyártói és kiskereskedői alapították az elosztási lánc hatékonyságának fejlesztése céljából. A rendszer legismertebb eleme a vonalkódos azonosítás, amely a kereskedelmi folyamatok elválaszthatatlan része. Napjainkban a GS1 rendszert világszerte több mint 2 millió cég használja különböző ágazatokban a világ 150 országában. Ezen ágazatok között megtalálható az élelmiszeripar, egészségügy, a szállítás és logisztika, a légiközlekedés, a közigazgatás a vámügy, a hulladékgazdálkodás és sok egyéb szektor is. A GS1 rendszert használók között egyaránt megtalálhatóak a nagy multinacionális cégek és a kis- és középvállalatok, a vezető márkák tulajdonosai és az egyéni vállalkozók is. 

Az MLBKT-ról

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság vállalati és egyetemi szakemberek által 1991-ben alapított közhasznú egyesület. Tagságában termelő, kereskedelmi, szolgáltató és szállítmányozó cégek ellátási lánc, logisztikai, beszerzési, készletezési szakemberei, vezetői éppúgy képviseltetik magukat, mint a képzési intézmények oktatói és diákjai.

Az MLBKT kiemelt fontosságúnak tartja, hogy elősegítse a tagjai és a partnerei közötti párbeszédet, interakciót. Konferenciákkal, vállalatlátogatásokkal, beszélgetésekkel, műhelyekkel, kiadványokkal segítjük a tapasztalatok megosztását. A Társaság széles platformot biztosít a sze­mélyes és üzleti kapcsolatok építésére, a szakmai konzultációra, egymás sike­reinek és kihívásainak megismerésére, új ismeretek elsajátítására és modern technológiák bemutatkozására, valamint a továbbképzésre.